alarm co to znaczy

Co znaczy Alarm słownik. Co to jest Słonimskiego z t. Alarm (1940). I część jest zapisem zdarzeń z

Co znaczy Alarm

Definicja ALARM: wiersz A. Słonimskiego z t. Alarm (1940). I część jest zapisem zdarzeń z perspektywy uczestnika ("od wewnątrz"). Fragmentaryczność doznań, użycie czasu teraźniejszego i zaimków nieokreślonych (ktoś, coś, gdzieś), powtórzenia (tuż, tuż) dramatyzują obraz. Podobną funkcję pełnią tworzący klamrę kompozycyjną autentyczny komunikat radiowy, przemienność ciszy i narastającego dźwięku, składnia oparta na krótkich zdaniach i równoważnikach i zmiana tempa poprzez kontrastowanie długości wersów. W tej części pisarz posłużył się sposobem reportażową (prawie nie ma komentarza). II część jest apelem skierowanym do narodów Europy nie dotkniętych jeszcze wojną. Kończy się wizją zniszczonego miasta i ponownym przywołaniem komunikatu radiowego - tym wspólnie nieujętego w cudzysłów i uzupełnionego autorskim: "niech trwa".

Słownik Anielka:
Co znaczy trudny do zakwalifikowania gat. (opowiadanie albo powieść). Wydrukowany w Kurierze Warszawskim (1880) pt. Chybiona powieść, w wyd. osobnym - Anielka. Wybitny portret psychol. 13-letniej dziewczynki alarm.
Słownik Akademia Zamojska:
Co znaczy Zamościu zał. poprzez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w alarm.
Słownik Auderska Halina:
Co znaczy autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Ukończyła studia polonistyczne na UW, w okresie wojny uczestniczyła w akcji N jako red. wydawnictw dywersyjnych AK w jęz. niem., brała udział w alarm.
Słownik Abramow-Newerly Jarosław:
Co znaczy Syn I. Newerly'ego. Współzałoż. Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie - pisał dla niego skecze i monologi. Autor komedii satyr. i dramatów obycz. Od konkretnej anegdoty przechodzi do alarm.
Słownik Ars Vivendi:
Co znaczy określających sposób dobrego życia (ars bene vivendi). Znajduje słowo między innymi w lit. parenetycznej, na przykład Legendzie o świętym Aleksym czy fragm. Kroniki Galla Anonima. 2. Średniowieczny alarm.

Co to jest Alarm w Słownik definicji A .

  • Dodano:
  • Autor: