arianie co to znaczy

Co oznacza arianie? Co to jest: wyznawcy kierunku w teologii chrześc., zapoczątkowanego poprzez

Co znaczy Arianie

Definicja ARIANIE: wyznawcy kierunku w teologii chrześc., zapoczątkowanego poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (około 256-336), zwanego arianizmem. Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, jest to braci polskich, którzy wyodrębnili się z pol. Kościoła ewang.-reformowanego jako zbór mniejszy (1562-65). Domagali się tolerancji rel., rozdziału Kościoła od państwa, potępienia poddaństwa chłopów, ograniczenia kary śmierci. Wygnani z Polski dekretem sejmowym (1658), zostawili rozwinięte szkolnictwo (Pińczów, Raków, Lublin), twórczość lit. i piśmienniczą (przekłady Biblii, pierwszą gramatykę pol., leksykon z łaciny-pol.)

Co to jest arianie w Słownik definicji A .