autotematyzm co to znaczy

Co oznacza autotematyzm? Co to jest: termin wprowadzony poprzez A. Sandauera na ustalenie techniki

Co znaczy Autotematyzm

Definicja AUTOTEMATYZM: termin wprowadzony poprzez A. Sandauera na ustalenie techniki pisarskiej polegającej na wprowadzeniu do utworu lit. wypowiedzi odsłaniających przed czytelnikiem mechanizm tworzenia dzieła, tajniki warsztatu autora i ogólnych refleksji nad pisarstwem. A. może ujawniać się także poprzez krytyczny relacja do istniejących w lit. konwencji. Aczkolwiek definicja odnosi się raczej do pisarstwa końca XIX i XX w. (w szczególności powieści), refleksja autotematyczna obecna w nim była od dawna (na przykład fraszki o fraszkach J. Kochanowskiego). Typowa jest dla niektórych gat. lit., ((na przykład poematu dygresyjnego ( Beniowski J. Słowackiego). Przykłady a. w lit. pol. to: Pałuba K. Irzykowskiego, Góry nad czarnym morzem W. Macha, Miazga J. Andrzejewskiego, Zdążyć przed Panem Bogiem H. Krall, a w liryce Ars poetica? Cz. Miłosza, Radość pisania W. Szymborskiej, Dlaczego klasycy Z. Herberta

Co to jest autotematyzm w Słownik definicji A .