bajki przypowieści co to znaczy

Co oznacza Przypowieści I Bajki? Co to jest: pierwszy zestaw bajek I. Krasickiego zawierający 106

Co znaczy Bajki i przypowieści

Definicja BAJKI I PRZYPOWIEŚCI: pierwszy zestaw bajek I. Krasickiego zawierający 106 krótkich utworów, wiersz dedykacyjny Do dzieci i Wstęp do bajek zapowiadający gorzką filozofię obserwatora ułomnej rzeczywistości, z której można się nieco pośmiać. Bajki zachwycają precyzją konstrukcji, w 4 wersach nastąpiła max. zredukowanie świata przedstawionego, dobitnie przeciwstawione sobie zostały start i koniec, wyjaskrawione antytezy (prawdy i fałszu), prawdę zawiera celna puenta o charakterze aforyzmu czy maksymy. Alegoryczny sedno b. regularnie prezentowany jest przez świat zwierząt, na przykład Ptaszki w klatce (o cenie wolności), Szczur i kot (o zgubnych skutkach zadufania), Jagnię i wilcy (o prawdziwych motywach ludzkich decyzji). Dydaktyczny i moralny cel bajki wynikał z przedstawionych zdarzeń albo bywał sformułowany wprost; w momencie oświecenia ta forma wypowiedzi artyst. była narzędziem naprawy rzeczywistości, pozwalała także wygłaszać uogólniające refleksje nad naturą ludzką i porządkiem świata. B. i p. miały formę zbliżoną do epigramatu, za którego twórcę uważane jest Ezopa, z kolei forma dłuższa, narracyjna jest typowa dla franc. poety J. de La Fontaine'a i taki charakter mają utwory Krasickiego zamieszczone w drugim zbiorze, wydanym już po jego śmierci: Bajki nowe (1802)

Co to jest Przypowieści I Bajki w Słownik definicji B .