operze co to znaczy

Co oznacza Operze W Bal? Co to jest: poemat satyr. J. Tuwima; powst. 1936, skonfiskowany poprzez

Co znaczy Bal w operze

Definicja BAL W OPERZE: poemat satyr. J. Tuwima; powst. 1936, skonfiskowany poprzez cenzurę, ukazał się dopiero po wojnie w tyg. "Szpilki" (1946), potem w 3. t. Dzieł (1958). Konwencja groteski posłużyła autorowi do ukazania pol. rzeczywistości polit. lat 30., której reprezentatywnym obrazkiem był tytułowy bal elit władzy. Paralelne zestawienia wygłaszanych na balu sloganów propagandowych z rozmowami toczonymi w podmiejskim sklepiku stają się pamfletem skierowanym przeciw beztrosko i pompatycznie hulającym w państwie pełnym nędzy; obraz wystawnego balu w gmachu obstawionym sekretną policją przeciwstawił Tuwim scenom rozpoczynającym szary dzień ludzi w mieście. Na uwagę zasługuje pełne zastosowanie walorów ekspresyjnych języka: połączenie wulgaryzmów jęz. potocznego, kalamburu, neologizmów, hiperboli, które pogłębiają parodystyczny sedno utworu. Poetyka groteski wyraża apokaliptyczną wizję upadku cywilizacji, zbliżającą się katastrofę bliską obrazowaniu poetów drugiej awangardy

Co to jest Operze W Bal w Słownik definicji B .