balcerzan edward co to znaczy

Co oznacza Edward Balcerzan? Co to jest: krytyk i historyk lit., pisarz, od 1985 r. prof. UAM w

Co znaczy Balcerzan edward

Definicja BALCERZAN EDWARD: krytyk i historyk lit., pisarz, od 1985 r. prof. UAM w Poznaniu, współred. mies. "Nurt" (1968-81) i dwumies. "Teksty" (1972-81), red. "Tekstów Drugich (1990-92), członek pol. oddziału PEN Clubu, wykładowca lit. pol. na wielu zagranicznych uniwersytetach. Debiutował tomem wierszy Morze, pergamin i ty (1960), następnie wydał zbiory literaturze Podwójne interlinie (1964), Granica na okres (1969), Późny wiek (1972); jest autorem powieści i opowiadań Pobyt (1964), Któż aby nas tak pięknych (1972). Studia krytycznolit. dotyczą między innymi twórczości B. Jasieńskiego i J. Przybosia, lecz także i całości zjawisk poet., na przykład Literatura polska w latach 1939-65 (cz.1-2, 1984-88). Opublikował prace teoretycznolit. Poprzez znaki (1972), Kręgi wtajemniczenia (1982), szkice krytycznolit. Prócz głosu (1971), Przygody człowieka książkowego (1990), antologię Pisarze polscy o sztuce przekładu (1977). Laureat nagród między innymi Fundacji im. A. Jurzykowskiego i PEN Clubu

Co to jest Edward Balcerzan w Słownik definicji B .