balladyna tragedia aktach co to znaczy

Co oznacza Balladyna. Tragedia w 5 aktach? Co to jest: dramat J. Słowackiego powst. w Szwajcarii

Co znaczy Balladyna. Tragedia w 5 aktach

Definicja BALLADYNA. TRAGEDIA W 5 AKTACH: dramat J. Słowackiego powst. w Szwajcarii (1834), wyd. 1839, wyst. we Lwowie 1862; akcja osadzona w czasach przedhist., w kraju Lechitów koło jeziora Gopło, zawiera dwa przeplatające się wątki - polit. i baśniowy, wykorzystywane zobrazowaniu współcz. wydarzeń. Zasadniczą sprawą dramatu jest system walki o władzę: dobry i sprawiedliwy władca Popiel III zostaje podstępnie pozbawiony władzy poprzez okrutnego brata, znika z jego odejściem prawdziwa korona, znak narod. wolności; szlachetny hrabia Kirkor zapowiada walkę o sprawiedliwość i tron dla prawowitego władcy; chce pojąć za żonę prostą dziewczynę, w walce o męża i tron zwycięża bezwzględna Balladyna mordując swą siostrę Alinę; żądza władzy popycha ją do następnych zbrodni, w czym skutecznym pomocnikiem jest równie okrutny Kostryn; wszyscy zostali zgładzeni, Balladyna ma nieograniczoną władzę, lecz wydany poprzez nią w dniu koronacji wyrok na tajemniczych zbrodniarzy okazuje się zgubny dla niej samej, ginie rażona piorunem. Końcowa scena sądu dzieje się w trakcie narastającej burzy, przygotowywanej poprzez odchodzącą Goplanę - w rzeczywiste wydarzenia ingerują osoby fantastyczne, królowa Gopła nimfa Goplana, zakochana w prostaku Grabcu, kieruje przedtem losami Kirkora, a następnie Balladyny, jej rozkazy wykonują służki Skierka - ucieleśnienie sił dobra i radości, i Chochlik - złośliwości i zła. Tajemnicze siły sprawiają, iż wszystko odbywa się na opak, nie tak jak ludzie sobie zaplanowali - świat okazuje się bezładny, giną ludzie dobrzy (Pustelnik i Kirkor). Śmierć tytułowej bohaterki można odczytać jako rodzaj ostrzeżenia, iż podobny los spotka każdego władcę, który będzie chciał rządzić wbrew odwiecznym prawom. Sztuka stanowi doskonałe studium człowieka ogarniętego żądzą władzy. B. zawiera wyraźne analogie do baśni - nieprawdopodobieństwo zdarzeń i ludowe wartościowanie czynów, lecz także i do dramatu szekspirowskiego z uwagi na połączenie pierwiastków tragicznych z groteskowymi i scen realist. z fantastycznymi, z kolei konstrukcja losów bohatera, na które wpływ mają moce nadprzyrodzone, jest nawiązaniem do postaci Fausta. Świadomie służące anachronizmy - zakłócenia obrazu epoki poprzez włączanie scen, rekwizytów, motywów z innego czasu - tworzą ironiczny obraz historii i są próbą odmitologizowania postaci i czasów z przeszłości Polski, co potwierdził autor w Epilogu zarysem sylwetki "narodu dziejopisa"

Co to jest Balladyna. Tragedia w 5 aktach w Słownik definicji B .