bełza władysław pseud piast co to znaczy

Co oznacza Bełza Władysław, pseud. Piast, W. Ostrowski, Nie wiem kto? Co to jest: pisarz, dramaturg

Co znaczy Bełza władysław, pseud. Piast, w. Ostrowski, nie wiem kto

Definicja BEŁZA WŁADYSŁAW, PSEUD. PIAST, W. OSTROWSKI, NIE WIEM KTO: pisarz, dramaturg, poeta dla dzieci. Studiował lit. w Szkole Głównej. W 1869 r. zamieszkał w Poznaniu, gdzie był współred. pisma dla dzieci "Promyk" i współzałoż. teatru poznańskiego. Wydalony z zaboru prus., osiadł we Lwowie. Od 1882 r. współpracował z Ossolineum. Wspólnie z J. I. Kraszewskim założył Macierz Polską i współtworzył Tow. Literackie im. A. Mickiewicza (1886). W twórczości lit. pozostał epigonem romantyzmu. Napisał liczne wiersze dla dzieci - największą popularność zyskało Wyznanie wiary dziecięcia polskiego (inc. "Kto ty jesteś? Polak mały") z Katechizmu polskiego dziecka (1900)

Co to jest Bełza Władysław, pseud. Piast, W. Ostrowski, Nie wiem kto w Słownik definicji B .