bema pamięci żałobny rapsod co to znaczy

Co znaczy Bema pamięci żałobny rapsod słownik. Co to jest Norwida - napisany w 1851 r. w rocznicę

Co znaczy Bema pamięci żałobny rapsod

Definicja BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD: C. Norwida - napisany w 1851 r. w rocznicę śmierci gen. J. Bema. Niewydany za życia Norwida, ogłoszony drukiem w "poezji i Sztuce" w 1910 r. jest hołdem złożonym pamięci bohatera. Tej intencji służy forma rapsodu (heroizacja zmarłego, heksametr, wysoki styl). Po tytule autor umieścił motto - słowa Hannibala: "Przysięgę złożoną tacie aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem". Wiersz rozpoczyna się wizją pogrzebu stylizowanego na funeralny rytuał średniow. (pochówek rycerza), starosłowiański (płaczki) i starogermański (chłopcy uderzający toporami w tarcze) - tak chowano ogromnych wodzów i bohaterów. Obraz jest nadzwyczajnie plastyczny: powiewające chorągwie tworzą w powietrzu wyraźne kształty, światło nasyca kolorami elementy ("tarcze rude od świateł") i odbiera im materialność (topory "pobłękitniałe od nieba"). Rozwiane poprzez wiatr snopy symbolizują słowiańską polną Polskę i - podobnie jak rozbijane naczynia - śmierć. Norwid operuje światłem i cieniem, posługuje się symbolem. Dzięki wykorzystaniu heksametru i instrumentacji głosowej uzyskuje wyrazistą melodię wiersza. W zakończeniu utworu pogrzebowy kondukt zamienia się w pochód ludzkości - pamięć o Bemie pobudza do czynu, jego idea etapowo ogarnia cały świat. Aluzja bibl. w zakończeniu, czasowniki w okresie przyszłym dokonanym, otwarta kompozycja świadczą o wierze Norwida, iż pochód ludzkości będzie zwycięski.

Słownik Bursa Andrzej:
Co znaczy dramaturg, dziennikarz. Legenda pokolenia 56. Studiował bułgarystykę na UJ. W 1957 r. był reporterem w Dzienniku Polskim . Zmarł w wieku 25 lat (dolegliwość serca). Debiutował w 1954 r. w Życiu bema pamięci żałobny rapsod.
Słownik Bandrowski Jerzy, Pseud. Tersytes, Ters, Vorax:
Co znaczy dziennikarz, starszy brat J. Kadena-Bandrowskiego. Studiował slawistykę i filozofię na UJ i uniw. w Pradze. Lata 1915-19 spędził w Rosji - był współorganizatorem Dywizji Syberyjskiej i wiceprezesem bema pamięci żałobny rapsod.
Słownik Brzechwa Jan, Właśc. J. Lesman:
Co znaczy tłumacz. Ukończył prawo na UW. W l. 1924-39 pracował jako adwokat. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego, radcą prawnym ZAIKS, a w l. 1957-62 przewodniczącym jego zarządu bema pamięci żałobny rapsod.
Słownik Bratny Roman, Właśc. R. Mularczyk:
Co znaczy oficer AK, uczestnik stworzenia warszawskiego, po jego upadku w obozie jenieckim. W okresie wojny redagował sekretne pismo lit. Dźwigary , po wyzwoleniu współpracował z Kuźnicą , Pokoleniem , Nową bema pamięci żałobny rapsod.
Słownik Bystroń Jan Stanisław:
Co znaczy historyk kultury i lit. Studiował na UJ, w Paryżu i Wiedniu. Kierownik katedry etnologii na Uniw. Poznańskim (od 1919), katedry socjologii na UW (od 1933 r. i po wojnie), prof. UJ, członek towarzystw bema pamięci żałobny rapsod.

Co to jest Bema pamięci żałobny rapsod w Słownik definicji B .

  • Dodano:
  • Autor: