biblia brzeska co to znaczy

Co oznacza Brzeska Biblia? Co to jest: jedno z najpiękniejszych dokonań translatorskich epoki

Co znaczy Biblia brzeska

Definicja BIBLIA BRZESKA: jedno z najpiękniejszych dokonań translatorskich epoki (przekład kalwiński). Zespół wyjaśnia (między innymi J. Łaski, F. Stankar, P. Statorius, A. Trzecieski Młodszy, J. Lubelczyk), świadom wartości lit. Biblii, zwł. psalmów, zadbał o piękno języka i stylu przekładu. B. b. ukazała się nakładem Mikołaja Radziwiłła Czarnego w Brześciu. Jej tłumacze należeli do grona nauczycieli gimnazjum kalwińskiego w Pińczowie (1558). Przekład NT oparty na tekście wydanym poprzez Erazma z Rotterdamu; przekład ST - na oryginale hebr. albo na Septuagincie - tłumaczeniu gr. z III w. ((między innymi z B. b. korzystał J. Kochanowski w trakcie prac nad Psałterzem Dawidowym

Co to jest Brzeska Biblia w Słownik definicji B .