biblie polskie co to znaczy

Co oznacza Polskie Biblie? Co to jest: prace translatorskie w Polsce rozpoczęły się w XV w. Jedyny

Co znaczy Biblie polskie

Definicja BIBLIE POLSKIE: prace translatorskie w Polsce rozpoczęły się w XV w. Jedyny całkowity przekład średniow. to Biblia królowej Zofii. Reformacja zainicjowała następne tłumaczenia. Od XVI w. powstają również liczne katol. przekłady Biblii: Nowy Testament pod red. M. Bielskiego (1556), Biblia Leopolity (1561, 75), Biblia J. Wujka (1539 - NT, 1599 - całość), Nowy Testament W. Szczepańskiego (1917), Nowy Testament E. Dąbrowskiego (1947), Nowy Testament S. Kowalskiego (1957), Biblia Tysiąclecia (1965), Biblia poznańska (1974/75), Nowy Testament K. Romaniuka (1976). Przekład antytrynitarski: Nowy Testament W. Szmalca i in. (1606). Przekłady ariańskie: Biblia nieświeska (1572), Nowy Testament M. Czechowicza (1577). Przekłady kalwińskie: Biblia brzeska (1563), Nowy Testament M. Janickiego i in. (1606). Przekłady luterańskie: Nowy Testament S. Murzynowskiego (1551), Biblia gdańska (1632). Przekład protestancki: Biblia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (1981). Przekład żyd.: Stary Testament Izaaka Cylkowa - tekst hebr.-pol. (1883-1914). Powstały również tłumaczenia fragmentów Biblii - w najwyższym stopniu znane to: Rozmyślania przemyskie (XV/XVI w.), zawierające prawie całą Ewangelię św. Mateusza połączoną z innymi relacjami ewangelicznymi, i Postylla M. Reja, zawierające przekłady fragm. istotnych dla praktyki kaznodziejskiej. Szczególnie chętnie tłumaczono psalmy - m. in. M. Rej, J. Kochanowski, F. Karpiński, L. Staff, R. Brandstaetter, W. Bąk, Cz. Miłosz, A. Kamieńska. Najstarsze pol. psałterze to: Psałterz floriański (XIV w.) i Psałterz puławski (XV w.). Na uwagę zasługują także lit. tłumaczenia niektórych framentów Biblii, na przykład Ewangelie św. Marka i Jana, Apokalipsa św. Jana, Psalmy, Pieśń nad pieśniami, Kohelet, Hiob, Treny Jeremiasza R. Brandstaettera, Ewangelie św. Marka i Jana, Ruth, Treny Jeremiasza, Kohelet, Hiob, Psalmy Cz. Miłosza, Księga Rodzaju A. Sandauera

Co to jest Polskie Biblie w Słownik definicji B .