biblioteka jagiellońska co to znaczy

Co oznacza Jagiellońska Biblioteka? Co to jest: jedna z najstarszych bibliotek w Polsce, zał

Co znaczy Biblioteka jagiellońska

Definicja BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA: jedna z najstarszych bibliotek w Polsce, zał. wspólnie z Akademią Krakowską w 1364 r. Pierwsze zbiory powstawały przy poszczególnych kolegiach, scalone w XVI w. przy Collegium Maius i traktowane jako kluczowa biblioteka uniwersytecka. Decyzja Komisji Nauki Narodowej (1775) zapoczątkowała mechanizm tworzenia jednego księgozbioru, w 1812 r. udostępnionego publiczności. Błyskawiczny postęp B. J. nastąpił w XIX w. za dyrekcji J. S. Bandtkiego, J. Muczkowskiego i K. Estreichera, w tym także czasie ukształtowała się jej obecna nazwa. Wzniesiony w momencie międzywojennym nowoczesny budynek pozwolił na rozbudowanie zbiorów po wojnie i rozszerzenie zakresu działalności. B. J. posiada cenną kolekcję starych druków, w tym największy zestaw inkunabułów, wśród rękopisów zabytkowe manuskrypty średniowieczne, między innymi odpis Bogurodzicy z XV w. Unikatowe są także autografy uczonych (na przykład Kopernika) i wielu pisarzy, od Mickiewicza po Witkacego. Bogate zbiory tworzą również dokumenty, muzykalia, kartografia i grafika

Co to jest Jagiellońska Biblioteka w Słownik definicji B .