biblioteka warszawska pmo co to znaczy

Co oznacza Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi? Co to jest: mies

Co znaczy "biblioteka warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi"

Definicja "BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. PISMO POŚWIĘCONE NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI": mies. nauk.-lit. wyd. w Warszawie w l. 1841-1914, do czasu stworzenia "Ateneum" jedyne czasopismo nauk.; w momencie międzypowstaniowym stanowiła istotny ośrodek życia nauk. w mieście, organizowała sesje nauk.-lit. z możliwością szerokiego w nich uczestnictwa. Założycielami byli między innymi M. Baliński, L. Potocki, K.W. Wójcicki, a kluczowymi red. poza tym ostatniego również A. Szabrański, J. K. Plebański, J. Weyssenhoff. Pismo zawsze bliskie było kołom zachowawczym, w momencie pozytywizmu należało do "starej prasy" i prowadziło dyskusje filoz. z "Przeglądem Tygodniowym". Zasługą "B. W." była publikacja cennych materiałów źródłowych dotyczących historii Polski, w tym szeroko zakrojonych dziejów kultury i lit. W dziale lit. dominowała początkowo literatura, drukowane były między innymi wiersze C. Norwida, w l. 60. publikowano prozę ( między innymi powieści J.I. Kraszewskiego), z kolei w l. 70. i 80. dominują przekłady. Współpraca z P. Chmielowskim przyniosła zmiany na lepsze w ogłaszanych recenzjach i rozprawach krytycznolit. Z pismem współprac. ( między innymi A. Brckner, M. Konopnicka, tu publikowali własne utwory ( między innymi H. Sienkiewicz, W. S. Reymont, E. Orzeszkowa

Co to jest Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi w Słownik definicji B .