bobkowski andrzej co to znaczy

Co oznacza Andrzej Bobkowski? Co to jest: prozaik. Z wykształcenia handlowiec. Z Polski wyjechał

Co znaczy Bobkowski andrzej

Definicja BOBKOWSKI ANDRZEJ: prozaik. Z wykształcenia handlowiec. Z Polski wyjechał przed II wojną światową. Okupację przeżył we Francji; współpracował z ruchem oporu. Dostrzegając objawy schyłku kultury europ., zagrożonej poprzez faszyzm i komunizm, w 1948 r. opuścił Francję i zamieszkał w Gwatemali (prowadził firmę modelarską). Stale współpracował z paryską "Kulturą". W swoich utworach (Szkice piórkiem. Francja 1940-44, 1957, i Coco de Oro, 1970 - pośmiertne) łączył konwencję dziennika, opowiadania i tekstu publicyst. Walorami prozy B. są żywa narracja, plastyczność opisów, trafność refleksji płynących z obserwacji świata. W Szkicach piórkiem (fragm. drukowane w "Twórczości", 1. wyd. krajowe Wyd. PoMOST, 1988) prócz barwnego obrazu życia okupacyjnej Francji można odnaleźć interesujące obserwacje polit., uwagi o lekturach i zapis filozofii życiowej autora (kult wolności i indywidualizmu, sprzeciw wobec totalitaryzmu). Zestaw nowel i notatek Coco de Oro zawiera rozważania dylematów powojennej emigracji pol. B. pozostawił również listy (część opublikował J. Iwaszkiewicz)

Co to jest Andrzej Bobkowski w Słownik definicji B .