bocheński jacek co to znaczy

Co oznacza Jacek Bocheński? Co to jest: prozaik i dziennikarz. Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki

Co znaczy Bocheński jacek

Definicja BOCHEŃSKI JACEK: prozaik i dziennikarz. Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Wedle prawem (1952), zestaw reportaży Podróż i szczypta filozofii. Refleksje z podróży do ZSRR (1956). Moment utożsamiania się z nową władzą B. kończy zbiorem felietonów Fakty i zwierzenia (1957). Nowy rozdział w twórczości i poglądach na świat otwierają reportaże z podróży do Afryki Pożegnanie z panną Syngilu, lub Słoń a kwestia polska (1960), gdzie podejmuje temat dążenia do niepodległości, tolerancji i względności obyczajów, i szkice Krwawe specjały włoskie (1982). Krytykę władzy sięgającej po kłamstwo i manipulację stanowi dwutomowy zestaw esejów o charakterze historiozoficznej paraboli Boski Juliusz (1961) i Nazo pisarz (1969). Znaczenie dosłowne i znak. ma tytuł powieści Stan po zapaści (1987), dotyczy gdyż zdrowia narratora i okresu stanu wojennego. W dorobku lit. B. znajdują się także opowiadania, między innymi Tabu (1965) i Retro (1990)

Co to jest Jacek Bocheński w Słownik definicji B .