bogusławski wojciech co to znaczy

Co oznacza Wojciech Bogusławski? Co to jest: dramatopisarz, aktor, reżyser, dyrektor teatru. Służył

Co znaczy Bogusławski wojciech

Definicja BOGUSŁAWSKI WOJCIECH: dramatopisarz, aktor, reżyser, dyrektor teatru. Służył w gwardii pieszej litew., wbrew woli ojca opuścił wojsko w randze podchorążego i zaczął pracę w Teatrze Narodowym. Debiutował na tej scenie w 1778 r. jako aktor, a również śpiewak operowy. Jako jej dyrektor w l. 1783-85, 1790-94 i 1799-1814 propagował idee oświecenia narod. i polit., rozumiał rolę wychowawczo-obywatelską tej instytucji. Prowadził również swoje teatry w Wilnie i we Lwowie, był współtwórcą pol. teatru operowego. Dokonał przeróbek i przekładów blisko 80 utworów dram. i librett, upowszechnił między innymi twórczość Szekspira, wydał 12 tomów Dzieł dramatycznych (1820-30), w tym Dzieje Teatru Narodowego. Znaczne miejsce zajęła jego sztuka Cud mniemany, a więc Krakowiacy i górale z muzyką J. Stefaniego (1794), ponadto napisał Henryka VI na łowach (1793) i Spazmy modne (1797). Uznanie zdobył rolami charakterystycznymi, na przykład postać stosunkowo sceptycznego, aczkolwiek pogodnego mędrca z ludu (Bardos w Cudzie mniemanym, Ferdynand Kokl w Henryku VI na łowach), albo także tragicznymi (władca Lir Szekspira); był założycielem pierwszej Szkoły Dramatycznej w Warszawie (1811) i autorem podręcznika gry aktorskiej

Co to jest Wojciech Bogusławski w Słownik definicji B .