bohater romantyczny co to znaczy

Co oznacza Romantyczny Bohater? Co to jest: postać typowa dla lit. romant. o jednoznacznie

Co znaczy Bohater romantyczny

Definicja BOHATER ROMANTYCZNY: postać typowa dla lit. romant. o jednoznacznie zakreślonej biografii, gdzie wyróżniają się buntownicza natura, łatwe uleganie emocjom, wrażliwość, egzaltacja, rozdarcie wewn., irracjonalne widzenie, indywidualizm, poczucie samotności, przekonanie o własnej ponadprzeciętności, geniuszu i mocy. W młodości przeżywa zawód miłosny, który prowadzi do tajemniczej samobójczej śmierci, niekoniecznie definitywnie kończącej życie. Dla dobra ogółu gotów jest odrzucić kanony moralne popełniając gest niegodny. W pol. poezji romant. występują różne kreacje b. r.: nieszczęśliwy kochanek - Gustaw w Dziadach cz. IV A. Mickiewicza; pielgrzym, wygnaniec - podmiot lir. w Sonetach krymskich A. Mickiewicza, Smutno mi, Boże J. Słowackiego; spiskowiec - Mickiewiczowski Konrad Wallenrod, ksiądz Robak albo Kordian Słowackiego; Winkelried - bohater tytułowy Kordiana J. Słowackiego; Mesjasz - opatrznościowy mąż 44 w Dziadach cz. III A. Mickiewicza; wieszcz - ksiądz Piotr tamże; Prometeusz - Konrad tamże

Co to jest Romantyczny Bohater w Słownik definicji B .