bohomolec franczek co to znaczy

Co oznacza Franciszek Bohomolec? Co to jest: komediopisarz, pisarz, wydawca, dziennikarz

Co znaczy Bohomolec franciszek

Definicja BOHOMOLEC FRANCISZEK: komediopisarz, pisarz, wydawca, dziennikarz reprezentujący poglądy obozu królewskiego. Uczestnik obiadów czwartkowych. Jeden z wszechstronniejszych działaczy oświec. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował w Akademii Wileńskiej i w Rzymie. Pisał artykuły do "Monitora", a w r. 1768 został jego redaktorem. Zapoczątkował nowoczesną komedię pol. Sztuki B. były wystawiane poprzez teatry szkolne, między innymi w Collegium Nobilium. Początkowo chętnie sięgał po tematy i ujęcia farsowe, czerpał wzory z komedii dell'arte i inicjalnych utworów Moliera. Akcję swoich sztuk osadzał jednak w pol. realiach, na przykład Arlekin na świat urażony krytykował ogromny świat Warszawy. Małżeństwo z kalendarza stało u początków pol. teatru publicznego. Była to pierwsza w lit. pol. komedia dydaktyczna (tak zwany bohomolcowa). Autor opowiadał się w niej za wykorzystaniem ekspertów cudzoziemskich dla rozwoju Polski, bronił tolerancji rel. Zasadą konstrukcyjną utworu były opozycje: starych i młodych, zwolenników postępu i konserwatystów, oświeconej stolicy i zabobonnej prowincji. Różnice podkreślał autor strojem bohaterów: przeciwstawienie kontusza i fraczka przetrwało w komedii pol. do XIX w. Wadami Małżeństwa z kalendarza były nadmiar retoryki i schematyzm akcji i postaci, zaletą - dowcipny język z elementami parodii. Komedia wywołała protesty przeciw ośmieszaniu tradycji szlacheckiej. By obronić się przed nimi, B. napisał Staruszkiewicza, gdzie bohaterem pozytywnym uczynił pol. szlachcica, a ośmieszanym - cudzoziemca. W komedii Pan dobry po raz pierwszy wprowadził na scenę chłopów jako postaci pozytywne. Stworzone poprzez niego typy bohaterów były obecne poprzez sporo lat w komedii pol. B. pisał także wiersze okolicznościowe. W najwyższym stopniu dostępne to Kurdesz nad kurdeszami i Po szklaneczce do piosneczki. Zaangażował się w walkę o czystość polszczyzny lit. De lingua Polonica colloquium (1752), przetłumaczona na jęz. pol. jako Rozmowa o j. polskim (1758), mająca postać dialogu pomiędzy Kochanowskim, Twardowskim i Makarońskim, ośmieszała posługiwanie się makaronizmami

Co to jest Franciszek Bohomolec w Słownik definicji B .