bolesław chrobry co to znaczy

Co oznacza Chrobry Bolesław? Co to jest: cykl powieściowy w 5 częściach A. Gołubiewa (Puszcza, Szło

Co znaczy Bolesław chrobry

Definicja BOLESŁAW CHROBRY: cykl powieściowy w 5 częściach A. Gołubiewa (Puszcza, Szło nowe, Złe dni, Rozdroża, Wnuk) ukazujący rolę tego króla w umacnianiu pol. państwowości. Fabuła sięga po czas narodzin Bolesława i wzbogacana licznymi retrospekcjami kończy się najpierw nowego tysiąclecia, nie obejmuje już ważnej hist. koronacji. Ogromna saga rodów wychodzących z puszczy (Śliźniów, Orczyków, Turów, Dziergołków, Bugajów, Dzierżków), misja przybyłego św. Wojciecha to wzajemne przeplatanie starego obyczaju z nowym, obraz kształtującego się państwa i roli chrześcijaństwa. Poszczególne tomy mają różnie rozłożone akcenty tematyczne, na przykład Puszcza przedstawia dzieje Ślizów, lecz także i polit. zabiegi niem. opanowania części pol. ziem, z kolei w Rozdrożu przedstawione zostało formowanie się chrześcijaństwa z eksponowanym wizerunkiem męczenników za wiarę z Międzyrzecza. Dla rozumienia sensu całości istotna jest ogólna wizja historiozoficzna budowania wspólnoty chrześc., zawsze jednoczącej ludzi, istotnym jej uzupełnieniem jest zapis rodzącej się wspólnoty narod. interesów, myśli i uczuć. Cykl jest dość ogólnym opisem ówczesnych czasów i ludzi, niemal zupełnie pozbawionym szczegółów dotyczących wyglądu miejsc i ludzi, ich trybu życia i obyczajów. Klimat przeszłości ma tworzyć archaizowany język, który z racji na dość specyficzny zasób słów był obiektem dość krytycznych ocen

Co to jest Chrobry Bolesław w Słownik definicji B .