brandys kazimierz co to znaczy

Co oznacza Kazimierz Brandys? Co to jest: prozaik, eseista, brat Mariana. Studiował prawo na UW, w

Co znaczy Brandys kazimierz

Definicja BRANDYS KAZIMIERZ: prozaik, eseista, brat Mariana. Studiował prawo na UW, w l. 1945-50 współred. "Kuźnicy", 1950-52 i 1956-60 "Nowej Kultury", od 1981 zamieszkał we Francji. Utwory B. ilustrują zjawiska istotne dla pol. lit. powojennej, podejmują współcz. problematykę odpowiedzialności człowieka za swoje decyzje, częstokroć uzależnionego jednak od hist. uwarunkowań. Debiut powieściowy Drewniany koń (1946) zaliczany jest do tak zwany rozrachunków inteligenckich, podobny motyw rozwinięty w duchu realizmu przedstawił w cyklu Pomiędzy wojnami (1948-51); potrzeba rozliczeń polit. po październiku 1956 zaowocowała powieścią Matka Królów (1957, ekr. 1982). Heroizm walki mieszkańców Warszawy z okupantem stanowi temat Miasta niepokonanego (1946), z kolei rodzajem dokumentu hist. chwili rysującego moralne niepokoje są opowiadania z t. Czerwona czapeczka (1956). Następne ich zbiory (Romantyczność, 1960) i powieść Sposób bycia (1963, ekr. 1966) ukazują dramat człowieka tracącego poczucie jasnych mierników etycznych. Cykl esejów Listy do pani Z. (cz. 1-3, 1958-62) łączy rozważania o zadaniach lit. z rejestracją dość zróżnicowanych problemów współcz. życia, kontynuacją są utwory Dżoker (1966), Rynek (1968), Pomysł (1974) i Nierzeczywistość (1977). Metodą pastiszu konwencji epistolarnych, od sarmackiego baroku po współczesność, są Wariacje pocztowe (1972). Kształtowanie się osobowości w procesie układania stosunku z otoczeniem jest tematem powieści Rondo (1982). B. opublikował także wspomnienia Mała księga (1970), dziennik Miesiące (cz. 1, 1980, cz. 2-4, 1982-87), eseje lit. Charaktery i pisma (1991). Zaznaczony nagrodą państwową II st

Co to jest Kazimierz Brandys w Słownik definicji B .