brodziński kazimierz co to znaczy

Co oznacza Kazimierz Brodziński? Co to jest: krytyk lit., historyk i teoretyk lit., pisarz, tłumacz

Co znaczy Brodziński kazimierz

Definicja BRODZIŃSKI KAZIMIERZ: krytyk lit., historyk i teoretyk lit., pisarz, tłumacz. W l. 1809-13 służył w armii Księstwa Warszawskiego. Po klęsce pod Lipskiem otrzymał się do niewoli. W 1814 r. osiadł w Warszawie. Od 1818 r. wykładał lit. w szkołach pijarskich, a od 1822 r. na UW. Wstąpił do masonerii - w 1819 r. został sekretarzem Wielkiego Wschodu. Współpracował z "Pamiętnikiem Warszawskim". W 1823 r. został członkiem Tow. Przyjaciół Nauk. W trakcie stworzenia listopadowego redagował powstańcze gazety. Po klęsce zamieszkał w Krakowie, a w 1834 r. powrócił do Warszawy. W początkach twórczości klasyk, później najwybitniejszy przedstawiciel II etapy sentymentalizmu. Pisał elegie, ody, bajki, sielanki, dumy, listy poet., wiersze wolnomularskie i dydaktyczne. Wychowany na prowincji w zaborze austr., z dala od wpływów franc., we wczesnej młodości poznał lit. niem., między innymi H. Kleista i J. W. Goethego. Szczególnie bliskie były mu idylle szwajc. poety S. Gessnera. Z jego twórczości wyniósł wiarę w szlachetność ludzkiej natury. Przekonany o łagodności i dobroci Polaków (szerzej: Słowian) jako narodu rolniczego, bronił harmonijnej wizji świata zagrożonego poprzez nowoczesną cywilizację. Namawiał do kultywowania stoickiego umiaru i spokoju, przedstawiał wieś jako krainę szczęścia i naturalnej moralności. Sielance przypisał zadania dydaktyczne - miała uczyć, jak należy żyć. Własne poglądy przedstawił w rozprawach O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu literaturze polskiej (1818) i O idylli pod względem moralnym (1823). Lit. ilustrację znalazły w najlepszej sielance B. Wiesławie (1820). pisarz miał jednak świadomość tragizmu ludzkiej egzystencji (okrucieństwo toczonych walk, śmierć). Przeżywane niepokoje wyraził w elegiach (na przykład Pogrzeb przyjaciela, 1817) - obrazy rozpadającej się materii do dziś robią spore wrażenie. Uspokojenia szukał w wierze w celowość dzieła Stwórcy; grozie śmierci przeciwstawiał wizję zmartwychwstania. Początkowo akceptował te tendencje romant., które wywodziły się z sentymentalizmu; potem ostro wystąpił przeciw romantykom, oskarżając o niszczenie sielskiej natury Polaków (O egzaltacji i entuzjazmie, 1830). Wybuch i klęska stworzenia listopadowego wywołały przełom w poglądach B. W wygłoszonej na sesji Tow. Przyjaciół Nauk (3 V 1831) mowie O narodowości Polaków sformułował pogląd o tragizmie historycznym: misją narodu może być walka ze złem - nawet jeżeli ją przegra, pozostaje moralnym zwycięzcą. Takie posłannictwo dziejowe - zdaniem B. - powierzył Bóg Polakom ( mesjanizm). W napisanym kilka dni przed śmiercią Posłaniu do braci wygnańców pisarz odczytywał znaki wypełniania się przeznaczenia Polski. Dziełem B. są również liczne przekłady, między innymi utworów F. Schillera, J. W. Goethego, J. G. Herdera, fragm. Pieśni Osjana J. Macphersona, z łaciny elegii J. Kochanowskiego i tekstów bibl

Co to jest Kazimierz Brodziński w Słownik definicji B .