broniewski władysław co to znaczy

Co oznacza Władysław Broniewski? Co to jest: pisarz i tłumacz. Postać b. skomplikowana, o bogatym i

Co znaczy Broniewski władysław

Definicja BRONIEWSKI WŁADYSŁAW: pisarz i tłumacz. Postać b. skomplikowana, o bogatym i niełatwym życiorysie. W PRL zdefiniowany jako czołowy pisarz proletariatu, między innymi autor Słowa o Stalinie, nagradzany, lecz i cenzurowany. Z jego życia i twórczości eliminowano wszystko, co było obce ideologicznie oficjalnemu wizerunkowi, na przykład tajemnicą okryty był fakt, iż odmówił Bierutowi napisania słów nowego hymnu. Tradycje patriotyczne wyniósł z rodzinnego domu, w 1915 r. zaciągnął się do Legionów Polskich, w l. 1919-20 brał udział w wojnie pol.-bolszewickiej dochodząc do rangi kapitana. W 1921 wznowił na UW studia humanistyczne, aż do wojny parał się robotą dziennikarską i literaturą, był sekretarzem red. "Nowej Kultury" i "informacje Literackich". Debiutował w zbiorowym tomie poet. Trzy salwy (1925) uznanym za manifest rewol. literaturze proletariackiej. Następnie ukazały się zbiory wierszy i poematów Wiatraki (1925), Dymy nad miastem (1927), Komuna Paryska (1929), Troska i pieśń (1932), Krzyk ostateczny (1938). Moment II wojny światowej zaczął jako oficer-ochotnik WP, był więźniem sowieckim, żołnierzem armii Andersa, l. 1943-45 spędził w Jerozolimie pracując w piśmie "W drodze". Do państwie powrócił w 1945 r. i poświęcił się kompletnie twórczości lit., regularnie spotykał się z czytelnikami i recytował własne poezje. Wojenne liryki B. mają regularnie klimat autobiograficzny, z tego okresu pochodzą tomy Bagnet na broń (1943) i Drzewo rozpaczające (1945), zawarte w nich utwory rejestrują wspomnienia wojenne i tułaczkę, lecz najpiękniejsze z nich, tak zwany lwowskie, objęte zostały cenzurą, na przykład Rozmowa z Historią, Co mi tam troski, List z więzienia, Grób Tamerlana, Do literaturze. Po wojnie sięga początkowo do hist. dramatów i składa hołd bojownikom podziemnej PPR straconym poprzez hitlerowców w publicznej egzekucji (Pięćdziesięciu), bardziej osobisty ton ma refleksja nad swoją drogą do rewol. ideologii zapisana w Mojej bibliotece. Wspomnienia z dzieciństwa i uczucia patriotyczne zawarł w cyklu Mazowsze (1951) i nie dokończonym Wisła. Po tragicznej śmierci córki w 1954 r. pisarz pisze cykl liryczny Anka (1956), porównywany z Trenami J. Kochanowskiego. Ukazują się jeszcze Poezje (1957) i Wiersze (1962), do młodego czytelnika zaadresował wybór Do małych dzieci, tłumaczył prozę F. Dostojewskiego i M. Gogola i wiersze S. Jesienina i W. Majakowskiego

Co to jest Władysław Broniewski w Słownik definicji B .