chorał co to znaczy

Co oznacza Chorał? Co to jest: wiersz K. Ujejskiego napisany w 1846 r. do muzyki J. Nikorowicza

Co znaczy Chorał

Definicja CHORAŁ: wiersz K. Ujejskiego napisany w 1846 r. do muzyki J. Nikorowicza, włączony do Skarg Jeremiego (1847). Tytuł (z łaciny choralis) znaczy patetyczny utwór przeznaczony do śpiewania w okresie uroczystości rel. Był reakcją na rabację galicyjską (1846). Autor - jako pierwszy w lit. pol. - bronił chłopów twierdząc, iż "inni szatani" (zaborcy) wykorzystali ich ciemnotę. Zwracał się do Boga: "O! rękę karaj, nie ślepy miecz". Ch. ma postać błagania o łaskę (pomoc w cierpieniu i objawienie przyszłego szczęścia) dla narodu, którego wiary nic nie zachwieje. Wyrasta z przekonania o szczególnej roli wyznaczonej poprzez Boga narodowi pol., otwiera drogę ku mesjanizmowi. Kończy się wizją zwycięskiego boju pod wodzą archanioła. Spopularyzowany w okresie Wiosny Ludów, zdobył - zwł. w zaborze austr. - rangę hymnu narod. Nabierał szczególnego znaczenia w trudnych dla Polski momentach hist

Co to jest Chorał w Słownik definicji C .