czyści co to znaczy

Co znaczy Czyści słownik. Co to jest Grochowiaka z tomu Rozbieranie do snu (1959), gdzie podmiot

Co znaczy Czyści

Definicja CZYŚCI: wiersz S. Grochowiaka z tomu Rozbieranie do snu (1959), gdzie podmiot lir. składa rodzaj deklaracji: "Wolę brzydotę", gdyż "Ona ukleja najbogatsze formy" i jest bliżej życia - "krwiobiegu". Ten rodzaj manifestu zaświadczał o nowym sposobie spostrzegania świata i dostał nazwę turpizmu (z łaciny turpis = nieładny), był opozycją do lit. socrealizmu, stanowiąc ważny nurt literaturze współcz. Pisarz zauważa, iż nader regularnie powierzchowne powaby wyglądu zewnętrznego czy manier: "Są ponieważ na świecie ludzie tak wymyci", wyraźnie kontrastują u ludzi z brzydotą ducha: "aczkolwiek ani święci / Ani są także cisi". W ujęciu autora, brzydota może urzec prawdą informacji i realizmem obrazowania, jest bardziej autentyczna.

Słownik Czartoryska Izabela:
Co znaczy Kazimierza, matka Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej i Adama Jerzego. Inspirowana poprzez franc. rokoko, założyła w Powązkach park z pałacykiem - tę rezydencję opiewali S. Trembecki i A czyści.
Słownik Cesarz:
Co znaczy Kapuścińskiego, będące opowieścią o Etiopii i cesarzu Hajle Sellasje. Autor przeprowadza drobiazgowe studium upadku autokratycznej władzy, dociera do motywów działania wielu swych rozmówców czyści.
Słownik Czajkowski Michał Zw. Sadyk Pasza:
Co znaczy działacz polit., uczestnik stworzenia listopadowego, potem emigracyjnych organizacji, jedną z nich reprezentował w Turcji. Na emigracji (1832-72), od 1841 r. w Turcji początkowo reprezentował czyści.
Słownik Czapski Józef:
Co znaczy krytyk sztuki. Był uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. Brał udział w wojnie pol.-ros. w 1920 r. W l. 1924-32 współtworzył grupę kapistów (Komitet Polski) w Paryżu i był jej prezesem. Walczył w czyści.
Słownik Czerwone Tarcze:
Co znaczy Iwaszkiewicza osnuta wokół biografii ks. Henryka Sandomierskiego, syna Bolesława Krzywoustego, który podjął zabiegi mające na celu złączenie ziem pol. Z historii wiadomo, iż był krzyżowcem i zginął w czyści.

Co to jest Czyści w Słownik definicji C .

  • Dodano:
  • Autor: