dłuska maria co to znaczy

Co znaczy Maria Dłuska słownik. Co to jest lit., językoznawca. Studiowała romanistykę na UJ i

Co znaczy Dłuska maria

Definicja DŁUSKA MARIA: teoretyk lit., językoznawca. Studiowała romanistykę na UJ i fonetykę ogólną i eksperymentalną w Pradze, Hamburgu i Paryżu. Przed wojną pracowała na UJ i Uniw. Lwowskim, a w trakcie okupacji - w tajnym nauczaniu. Prof. KUL-u (1945-49) i UJ (1950-70). Od 1955 r. pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest autorką istotnych dzieł z zakresu wersyfikacji pol. W Studiach z historii i teorii wersyfikacji polskiej (1948-50) scharakteryzowała mechanizmy wersyfikacyjne, zanalizowała struktury wierszowe w ścisłym związku z systemem języka. W Próbie teorii wiersza polskiego (1962) określiła wiersz jako ekspresywny styl językowy, a mechanizmy wersyfikacyjne jako subkultury językowe. Opublikowała między innymi rozprawy: Prozodia j. polskiego (1947), Fonetyka polska (1950), wybór prac teoretycznolit. i historycznolit. Studia i rozprawy (1972), Wiersze (1992). Prowadziła badania nad stylami pisarzy, między innymi J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, S. Żeromskiego, K. Wierzyńskiego, T. Różewicza.

Słownik Dzienniki:
Co znaczy Żeromskiego o charakterze osobistym prowadzone pomiędzy 18 a 27 rokiem życia (1882-91), prwdr. 1953-56 zawiera odnalezionych 16 tomików spośród 21. Szczegółowy i rzetelnie prowadzony zapis dostarcza dłuska maria.
Słownik Dybowski Janusz Teodor:
Co znaczy edytor, kierownik lit. teatrów, działacz emigracyjny. Właściwym odbiorcą jego twórczości jest młody czytelnik, którego stara się zainteresować historią Polski, lecz i staroż. Grecji. W powieściach dłuska maria.
Słownik Daniłowski Gustaw, Pseud. Władysław Orwid:
Co znaczy dziennikarz, działacz polit. i oświatowy. Studiował medycynę na UJ i edukacji techniczne w Charkowie, gdzie nawiązał kontakt ze środowiskiem konspiratorów polit. Około 1898 r. znalazł się w kręgu J dłuska maria.
Słownik Dziejopisarstwo Średniowieczne:
Co znaczy w jęz. z łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem wśród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a następnie w Akademii Krakowskiej. Najczęściej występujący w formie kronik dłuska maria.
Słownik Dies Irae:
Co znaczy zamieszczony w I części cyklu hymnów Ginącemu światu (1901), z łaciny tytuł (= dzień gniewu ) zaczerpnięty został z pieśni kośc. śpiewanej w trakcie pogrzebów i znaczy w tradycji chrześc. dzień Sądu dłuska maria.

Co to jest Maria Dłuska w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: