dłuska maria co to znaczy

Co znaczy Maria Dłuska słownik. Co to jest lit., językoznawca. Studiowała romanistykę na UJ i

Co znaczy Dłuska maria

Definicja DŁUSKA MARIA: teoretyk lit., językoznawca. Studiowała romanistykę na UJ i fonetykę ogólną i eksperymentalną w Pradze, Hamburgu i Paryżu. Przed wojną pracowała na UJ i Uniw. Lwowskim, a w trakcie okupacji - w tajnym nauczaniu. Prof. KUL-u (1945-49) i UJ (1950-70). Od 1955 r. pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest autorką istotnych dzieł z zakresu wersyfikacji pol. W Studiach z historii i teorii wersyfikacji polskiej (1948-50) scharakteryzowała mechanizmy wersyfikacyjne, zanalizowała struktury wierszowe w ścisłym związku z systemem języka. W Próbie teorii wiersza polskiego (1962) określiła wiersz jako ekspresywny styl językowy, a mechanizmy wersyfikacyjne jako subkultury językowe. Opublikowała między innymi rozprawy: Prozodia j. polskiego (1947), Fonetyka polska (1950), wybór prac teoretycznolit. i historycznolit. Studia i rozprawy (1972), Wiersze (1992). Prowadziła badania nad stylami pisarzy, między innymi J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, S. Żeromskiego, K. Wierzyńskiego, T. Różewicza.

Słownik Dziady:
Co znaczy dramatycznych A. Mickiewicza, odwołujący się do białoruskiego obrzędu lud., poświęconego pamięci przodków. Tak zwany Dziady wileńsko-kowieńskie (cz. II, IV i niedokończona I) powstały w l. 1820-22 dłuska maria co to jest.
Słownik Dwudziestolecie Międzywojenne W Lit. Polskiej:
Co znaczy miało znaczny wpływ na postęp kultury, twórcy poczuli się zwolnieni z obowiązku rozważania problemów narod. (na przykład J. Lechonia Herostrates ). W 1918 r. zaistniała publicznie poet. ekipa dłuska maria definicja.
Słownik Dom Kobiet. Sztuka W 3 Aktach:
Co znaczy obycz. Z. Nałkowskiej, którego bohaterkami są kobiety reprezentujące w rodzinie kilka pokoleń. Zebrane w odosobnionej wiejskiej willi, wspominają własną przeszłość, a w niej byłych mężów zmarłych dłuska maria co znaczy.
Słownik Doświadczyński Mikołaj:
Co znaczy bohater powieści I. Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, tradycyjnie wychowywany w szlacheckiej rodzinie, po śmierci ojca przerywa naukę i mimo 16 lat zażywa pełnej swobody. Wuj dłuska maria słownik.
Słownik Dworzanin Polski:
Co znaczy wł. traktatu B. Castiglionego Il Cortegiano sporządzona poprzez Ł. Górnickiego (1566) i dedykowana królowi Zygmuntowi Augustowi. Obraz zebrań towarzyskich na dworze w Urbino dostał kształt wieczorów dłuska maria znaczenie.

Co to jest Maria Dłuska w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: