dmochowski franczek ksawery co to znaczy

Co znaczy Ksawery Franciszek Dmochowski słownik. Co to jest tłumacz, dziennikarz, wydawca, autor

Co znaczy Dmochowski franciszek ksawery

Definicja DMOCHOWSKI FRANCISZEK KSAWERY: pisarz, tłumacz, dziennikarz, wydawca, autor rozpraw o XVIII-wiecznych pisarzach (między innymi o I. Krasickim). W 1778 r. wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w szkołach pijarskich w Radomiu. Przeniesiony do Warszawy, włączył się w nurt życia lit. W momencie Sejmu Wielkiego działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, a od 1791 r. osobisty sekretarz H. Kołłątaja, który uzyskał dla niego zwolnienie ze ślubów zakonnych. Brał udział w akcji publicyst. przeciw targowicy (współautor O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791 r.). W trakcie stworzenia kościuszkowskiego członek Najwyższej Porady Narodowej, działacz jakobiński, współredaktor "Gazety Rządowej" i "Dziennika stworzenia Narodu". Po klęsce insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie był jednym z przywódców radykalnej Deputacji Polskiej. W 1799 r. powrócił do państwie - został współzałoż. i pierwszym sekretarzem Tow. Przyjaciół Nauk, redagował "Nowy Pamiętnik Warszawski". W tym samym roku przeszedł na protestantyzm, ożenił się i w r. 1806 zamieszkał w majątku Świesz na Kujawach. Pisał wiersze okolicznościowe, pamflety. Był autorem podręcznika etyki O cnotach towarzyskich i występkach im przeciwnych, gdzie ogłosił równość ludzi pod względem moralnym, a etykę ujmował w kategoriach cnót obywatelskich. Przetłumaczył Iliadę (I pełny pol. przekład), fragm. Odysei Homera, Eneidy Wergiliusza, wiersze liryków rzymskich, Sąd ostateczny i Noc pierwszą E. Younga i Raj utracony J. Miltona. Jego główne dzieło to Sztuka rymotwórcza (1788) - przeróbka L'art potique N. Boileau, poemat dydaktyczny napisany na potrzeby szkoły, dzieło o sporych walorach lit., zawierające teoretyczną koncepcję oświec. klasycyzmu pol. D. uwzględnił ówczesną praktykę lit., dokonał syntezy doświadczeń poet. epoki. Poemat złożona jest z 4 pieśni, omawiających kolejno: ogólne prawidła obowiązujące w literaturze, mniejsze gat. poetyckie, tragedię, epopeję i komedię. Autor akcentuje odrębność literaturze - nie zajmuje się prozą lit. ani retoryką. Za fundamentalny warunek tworzenia uznaje talent. Rezygnuje z charakteryzowania niektórych gat. (na przykład sonety i ballady) na rzecz aktualnych w tradycji staropolskiej (fraszki i bajki), akceptuje klasyczny schemat tragedii, lecz domaga się jej narod. odmiany. Omawia również zjawiska opozycyjne wobec klasycyzmu, ((na przykład takie gat. lit., jak komedia płaczliwa (poważna) i drama. Doceniając znaczenie mitol. metaforyki w liryce, kwestionuje przydatność mitol. rekwizytów we współcz. literaturze. Sztuka rymotwórcza stała się kodeksem pol. klasycyzmu oświec.

Słownik Dies Irae:
Co znaczy zamieszczony w I części cyklu hymnów Ginącemu światu (1901), z łaciny tytuł (= dzień gniewu ) zaczerpnięty został z pieśni kośc. śpiewanej w trakcie pogrzebów i znaczy w tradycji chrześc. dzień Sądu dmochowski franciszek ksawery.
Słownik Dysk Olimpijski:
Co znaczy Parandowskiego nagrodzona brązowym medalem na olimpiadzie w Berlinie (1936). Osadzone w V w. przed naszą erą zdarzenia 76 olimpiady stają się sposobnością do pochwały piękna staroż. zmagań, harmonii dmochowski franciszek ksawery.
Słownik Dźwigary:
Co znaczy społ. wydawany konspiracyjnie w Warszawie poprzez organizację Miecz i Pług. Ukazały się 4 numery pisma i I t. serii Biblioteka Dźwigarów (Pogarda R. Bratnego). Zespół redakcyjny tworzyli: R. Bratny dmochowski franciszek ksawery.
Słownik Drużbacka Elżbieta:
Co znaczy ceniona poprzez współczesnych, nazywana Muzą sarmacką , polską Sapho . Przebywała na dworach Sieniawskich, Branickich, Sanguszków i Czartoryskich - tu zyskała pewną kulturę lit., poznała mitologię i dmochowski franciszek ksawery.
Słownik Dożywocie:
Co znaczy wierszem, jedna z najzabawniejszych sztuk A. Fredry, przełomowa w jego twórczości. Miejsce akcji to oberża. Wady bohaterów są opisywane bez sentymentu - zamiast pobłażliwości pojawia się pogarda dmochowski franciszek ksawery.

Co to jest Ksawery Franciszek Dmochowski w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: