króla co to znaczy

Co znaczy Króla Do słownik. Co to jest Krasickiego zamieszczona w zbiorze Satyry (1779), wyd

Co znaczy Do króla

Definicja DO KRÓLA: satyra I. Krasickiego zamieszczona w zbiorze Satyry (1779), wyd. anonimowo poprzez M. Grlla, gdzie autor przyłącza się z pozoru do przeciwników królewskich, by ośmieszyć ich argumenty. Zarzuty formułowane pod adresem monarchy okazują się faktycznymi jego zaletami, nie można gdyż zdaniem Krasickiego nazywać wadą młodego wieku, mądrości, pol. rodowodu ani szlacheckiego pochodzenia. Utwór ma formę monologu zwróconego do konkretnego adresata, którym jest władca Stanisław August Poniatowski, a wypowiedź ujęta została w ironiczny cudzysłów, dzięki czemu autor dystansuje się od poglądów mówiącego.

Słownik Drawicz Andrzej:
Co znaczy lit., tłumacz i popularyzator lit. ros., w l. 1989-91 prezes Komitetu do spraw Radia i Telewizji, od 1993 prof. UW. Autor monografii Konstanty Ildefons Gałczyński (1968), Konstanty Paustowski (1972 do króla.
Słownik Doświadczyński Mikołaj:
Co znaczy bohater powieści I. Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, tradycyjnie wychowywany w szlacheckiej rodzinie, po śmierci ojca przerywa naukę i mimo 16 lat zażywa pełnej swobody. Wuj do króla.
Słownik Do Stanisława Małachowskiego, Referendarza Koronnego, Marszałka Sejmowego I Konfederacji Generalnej, Anonima Listów Kilka:
Co znaczy Kołłątaja w formie listów (1788-89); cz. I O podźwignięciu sił krajowych zawiera rozważania poświęcone sprawom wojska i skarbu; cz. II i III O poprawie Rzeczypospolitej mieszczą program reform do króla.
Słownik Dziennik:
Co znaczy W. Gombrowicza na emigracji, obejmuje l. 1953-66, wydany po raz pierwszy poprzez paryską Kulturę . Ma charakter dziennika zarówno intymnego, gdzie opowiada o swojej rodzinie (matce, tacie, wychowaniu do króla.
Słownik Dworzanin Polski:
Co znaczy wł. traktatu B. Castiglionego Il Cortegiano sporządzona poprzez Ł. Górnickiego (1566) i dedykowana królowi Zygmuntowi Augustowi. Obraz zebrań towarzyskich na dworze w Urbino dostał kształt wieczorów do króla.

Co to jest Króla Do w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: