dobrowolski stanław ryszard co to znaczy

Co znaczy Dobrowolski Stanisław Ryszard, pseud. Goliard, Victoria, Władysław Jasiński słownik. Co

Co znaczy Dobrowolski stanisław ryszard, pseud. Goliard, victoria, władysław jasiński

Definicja DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD, PSEUD. GOLIARD, VICTORIA, WŁADYSŁAW JASIŃSKI: pisarz, prozaik. Studiował polonistykę i prawo na UW. Inicjator ekipy lit. Kwadryga i współred. jej pisma. W 1937 r., próbując reaktywować grupę, założył "Nową Kwadrygę". Wojnę przeżył w Warszawie. Był żołnierzem AK, brał udział w konspiracyjnym życiu lit. Po stworzeniu warszawskim więzień obozów w Łambinowicach i Grossborn. Wyzwolony, wstąpił do Wojska Polskiego - był oficerem polit. i korespondentem wojennym. W 1945-46 sekretarz generalny ZZLP, w 1948-68 prezes ZAiKS, w 1954-56 wiceprezes ZLP. Debiutanckie Pożegnanie Termopil (1929) i Autoportret (1932) zawierały interesujące wiersze lir.-nastrojowe, czasem stylizowane, eleganckie. Hasło kwadrygantów: "literatura uspołeczniona" zaowocowało Powrotem na Powiśle (1935), otwierającym polit. poezję D., łączącym przypomnienie rewol. tradycji ludu warszawskiego z barwnym obrazem dzieciństwa poety na Czerniakowie i Siekierkach. W 20-leciu międzywojennym D. napisał sporo wierszy świadczących o jego stusunku do poprzednich twórców (cykl Nad Norwidem, 1935). W Janosiku z Tarchowej (1937) ożywił znaną legendę zbójnicką. W okresie wojny pisał wiersze patriotyczne, mówiące o walce z najeźdźcą, mające postać apelu, pobudki (na przykład Młodym, Rozkaz dla Warszawy). Był autorem znanych pieśni powstańczych - Szturmówki i Warszawskich dzieci, i słabej, aczkolwiek nagrodzonej w konspiracyjnym konkursie (1942) sztuki Spartakus. Po wojnie kontynuował prostą, łatwą w czytaniu poezję polit. Własne wiersze zebrał między innymi w t. Pióro na wichrze (1946), Nasza rzecz (1953), A jeżeli komu droga (1959). Dopiero w ostatnim okresie twórczości powrócił do oszczędnej, powściągliwej liryki (Nim się stanie, 1967; Lirycznie i nielirycznie, 1974). sporo utworów poświęcił Warszawie (zestaw wierszy i opowiadań Notatnik warszawski, 1950; Drugi notatnik warszawski, 1955). Wydał także poemat o K. Świerczewskim Generał Walter (1949) i kilka powieści, m. in. Jakub Jasiński, młodzian piękny i posępny (1951), Nasz czas (1961) i Esperanza (1976). Był laureatem wielu nagród lit., między innymi nagrody m. Warszawy (1950) i ministra kultury i sztuki (1965).

Słownik Do Króla:
Co znaczy Krasickiego zamieszczona w zbiorze Satyry (1779), wyd. anonimowo poprzez M. Grlla, gdzie autor przyłącza się z pozoru do przeciwników królewskich, by ośmieszyć ich argumenty. Zarzuty formułowane pod dobrowolski stanisław ryszard, pseud. goliard, victoria, władysław jasiński.
Słownik Do Obywatela Johna Brown:
Co znaczy protest przeciw skazaniu Johna Browna - bojownika o zniesienie niewolnictwa Murzynów - na karę śmierci poprzez powieszenie. Dołączając do głosów części światowej opinii publicznej, pisarz wysłał list dobrowolski stanisław ryszard, pseud. goliard, victoria, władysław jasiński.
Słownik Drugi Obieg Literatury:
Co znaczy w publicystyce od około 1980 r. na ustalenie społ. obiegu publikacji poza cenzurą w l. 1976-90. Istotnymi fazami były: ukazanie się pierwszego numeru pisma lit. Zapis (1977) i stworzenie oficyny dobrowolski stanisław ryszard, pseud. goliard, victoria, władysław jasiński.
Słownik Dłuska Maria:
Co znaczy językoznawca. Studiowała romanistykę na UJ i fonetykę ogólną i eksperymentalną w Pradze, Hamburgu i Paryżu. Przed wojną pracowała na UJ i Uniw. Lwowskim, a w trakcie okupacji - w tajnym nauczaniu dobrowolski stanisław ryszard, pseud. goliard, victoria, władysław jasiński.
Słownik Dybowski Janusz Teodor:
Co znaczy edytor, kierownik lit. teatrów, działacz emigracyjny. Właściwym odbiorcą jego twórczości jest młody czytelnik, którego stara się zainteresować historią Polski, lecz i staroż. Grecji. W powieściach dobrowolski stanisław ryszard, pseud. goliard, victoria, władysław jasiński.

Co to jest Dobrowolski Stanisław Ryszard, pseud. Goliard, Victoria, Władysław Jasiński w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: