dygasiński adolf co to znaczy

Co znaczy Adolf Dygasiński słownik. Co to jest powieściopisarz, nowelista, pedagog. Przedstawiciel

Co znaczy Dygasiński adolf

Definicja DYGASIŃSKI ADOLF: powieściopisarz, nowelista, pedagog. Przedstawiciel pol. naturalizmu. W 1862 r. zaczął studia na wydziale filol.-hist. Szkoły Głównej. Zainteresował się wówczas naukami przyr., zwł. teorią Darwina. Przerwał naukę, aby wziąć udział w stworzeniu styczniowym; po jego upadku był więziony kilka miesięcy w Olkuszu. W 1864 r. podjął studia w Warszawie, później w Pradze. Nękany biedą, przerwał je i zajął się guwernerką. W 1871 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie prowadził pensjonat dla uczniów i założył księgarnię. Zainicjował Wydawnictwo Dzieł Niedrogich i Pożytecznych. Prowadzona poprzez "Czas" kampania przeciw D., wywołana sprzedawaniem w jego księgarni dzieł Darwina, stała się powodem bankructwa pisarza. W 1877 r. przeniósł się do Warszawy i podjął pracę nauczyciela. Wkrótce władze carskie odebrały mu prawo nauczania (wykładał po pol.). Współpracował z licznymi czasopismami, m. in. z "Niwą", "Nowinami", "Przeglądem Tygodniowym"; wchodził w skład redakcji "Wędrowca" (1884-87) i "Głosu" (1886). Na polecenie "Kuriera Warszawskiego" towarzyszył w l. 1890-91 ekipie chłopów emigrantów w podróży do Brazylii (Listy z Brazylii, 1900; powieść Na złamanie karku, 1893). Jego dom w Warszawie był miejscem zebrań lit. D. debiutował w 1883 r. nowelą Za krowę. Opowiadanie z życia ludu ("Przegląd Tygodniowy"). W 1884 r. ukazała się I seria jego Nowel i pierwsza powieść Na pańskim dworze. Opowiadanie Niezdara rozpoczął od wyłożenia swoich przekonań, zgodnych z naturalizmem. Patrzył na życie jako jednorodną całość (ludzie i zwierzęta podlegają tym samym prawom). Uważny obserwator, podejmował tematy z życia różnych sfer - najchętniej i najciekawiej pisał o biednych mieszkańcach wsi i małych miasteczek. We inicjalnych utworach ukazywał ich jako ludzi prymitywnych, później pisał ze współczuciem, dostrzegał w ludzie wartości etyczne. W utworach, których miejscem akcji jest miasto, na I plan wysuwają się ludzie z marginesu społ. - żebracy, przestępcy (Na warszawskim bruku). Trwałe miejsce w lit. pol. zapewniły D. nowele o zwierzętach - przybliżał czytelnikowi ich psychologię, wywoływał współczucie albo śmiech (As, Zając, Gody życia). Los zwierzęcia bywał w jego utworach punktem wyjścia do ogólnej refleksji. Tę część twórczości pisarza upamiętnia jego nagrobny pomnik z psem na Powązkach. Pisarstwo D. tylko częściowo mieści się w naturalizmie. Można w nim odnaleźć również tradycję gawędową, stylizacje młodopolskie, ironię i sarkazm. D. pozostawił imponujący, aczkolwiek nierówny artystycznie majątek lit.: kilkanaście powieści, 131 nowel, studia kryt.-lit., na przykład Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) i jego utwory. Jeden z pierwszych zastosował gwarę jako środek lit. wyrazu (Beldonek).

Słownik Dziady:
Co znaczy dramatycznych A. Mickiewicza, odwołujący się do białoruskiego obrzędu lud., poświęconego pamięci przodków. Tak zwany Dziady wileńsko-kowieńskie (cz. II, IV i niedokończona I) powstały w l. 1820-22 dygasiński adolf.
Słownik Dulszczyzna:
Co znaczy drobnomieszczańskiej mentalności, postawa życiowa polegająca na tworzeniu pozorów przyzwoitości, braku zrozumienia dla potrzeb intelektualnych, bezwzględności w egzekwowaniu własnych zasad dygasiński adolf.
Słownik Do Młodych:
Co znaczy Asnyka, skierowany do pokolenia pozytywistów, akceptujący ich ideały. Pisarz wierzy, iż edukacja otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty, doskonali go duchowo. Aczkolwiek burzy wybrane legendy dygasiński adolf.
Słownik Dziennik:
Co znaczy W. Gombrowicza na emigracji, obejmuje l. 1953-66, wydany po raz pierwszy poprzez paryską Kulturę . Ma charakter dziennika zarówno intymnego, gdzie opowiada o swojej rodzinie (matce, tacie, wychowaniu dygasiński adolf.
Słownik Dobrowolski Stanisław Ryszard, Pseud. Goliard, Victoria, Władysław Jasiński:
Co znaczy Studiował polonistykę i prawo na UW. Inicjator ekipy lit. Kwadryga i współred. jej pisma. W 1937 r., próbując reaktywować grupę, założył Nową Kwadrygę . Wojnę przeżył w Warszawie. Był żołnierzem AK dygasiński adolf.

Co to jest Adolf Dygasiński w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: