dźwigary co to znaczy

Co znaczy Dźwigary słownik. Co to jest miesięcznik lit.-społ. wydawany konspiracyjnie w Warszawie

Co znaczy Dźwigary

Definicja DŹWIGARY: miesięcznik lit.-społ. wydawany konspiracyjnie w Warszawie poprzez organizację Miecz i Pług. Ukazały się 4 numery pisma i I t. serii Biblioteka "Dźwigarów" (Pogarda R. Bratnego). Zespół redakcyjny tworzyli: R. Bratny, W. Zalewski, J. i H. Radzymińskie, Z. Stolarek.

Słownik Do Obywatela Johna Brown:
Co znaczy protest przeciw skazaniu Johna Browna - bojownika o zniesienie niewolnictwa Murzynów - na karę śmierci poprzez powieszenie. Dołączając do głosów części światowej opinii publicznej, pisarz wysłał list dźwigary.
Słownik Dziś:
Co znaczy Tetmajera, gdzie podjął próbę zobrazowania wizerunku pokoleniowego dekadentów młodopolskich. Jednoznacznie ustala, iż pierwsze nasze myśli są zwątpieniem, / nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem dźwigary.
Słownik Długosz Jan:
Co znaczy najwybitniejszy dziejopis pol. średniowiecza; kanonik krakowski, sekretarz Z. Oleśnickiego (1431-55), skazany na banicję (1460) na skutek zatargu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Ułaskawiony dźwigary.
Słownik Dziewczyna:
Co znaczy Leśmiana z t. Napój cienisty (1936). Refleksja nad egzystencją człowieka w świecie, gdzie poza realnością istnieje strefa tajemnicy (2 strony muru). Wiersz złożona jest z 3 obrazów skonstruowanych wg dźwigary.
Słownik Decorum:
Co znaczy pierwotnie w Poetyce Arystotelesa zasada wewnętrznego ładu dzieła lit. oznaczająca zgodność formy i treści, wg której ranga tematu zobowiązywała do użycia stosownego gatunku lit. Regułę d dźwigary.

Co to jest Dźwigary w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: