ekspresjonizm literaturze co to znaczy

Co oznacza ekspresjonizm w literaturze? Co to jest: prąd w lit. światowej końca XIX w. i pocz. XX w

Co znaczy Ekspresjonizm w literaturze

Definicja EKSPRESJONIZM W LITERATURZE: prąd w lit. światowej końca XIX w. i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910 r. Rzeczywistość zgodnie z e. ma wymiar dialektyczny; postrzegana jest jako zespół antynomii: dobra i zła, ducha i materii, wolności i determinizmu. Dwoistość ta urzeczywistniała się także w formie antagonizmów hist. i etycznych, stąd tak ogromne zainteresowanie twórców problemami zbiorowości i etyki. Relacja do kataklizmów wojennych i przemian cywilizacyjno

Co to jest ekspresjonizm w literaturze w Słownik definicji E .