erotyk co to znaczy

Co znaczy Erotyk słownik. Co to jest Iwaszkiewicza z tomu Oktostychy (1919) uosabiający świat uczuć

Co znaczy Erotyk

Definicja EROTYK: wiersz J. Iwaszkiewicza z tomu Oktostychy (1919) uosabiający świat uczuć przyrównany do baroku, gdzie bogata forma w ogóle nie oznaczała głębi treści. Miłość porównana została do ukłonu pazia z obrazu flamandzkiego mistrza van Dycka, nacechowana lekkością, wdziękiem, z pewną aurą zmysłowości, lecz nijaka, nieprawdziwa, zwyczajnie "bajka", która zdarza się niekiedy w życiu. Pytanie o siłę uczucia, o sposobność skruszenia "chłodnej jak nadwiślański gotyk psychiki poety" znajduje odpowiedź w przywołaniu bajki, stąd sposób jej przedstawiania z przymrużeniem oka i wyraźnie większe zainteresowanie piękną metodą wiersza, w tym poszukiwanie ciekawych zestawień, aniżeli dbałość o kontemplację uczucia.

Słownik Ehrenberg Gustaw:
Co znaczy pisarz, tłumacz, naturalny syn cara Aleksandra I i Heleny Rautenstrauchowej. W l. 1833-36 studiował lit. i filozofię na UJ. W 1833 r. zaangażował się w antycarską konspirację. Działał na rzecz ludu erotyk.
Słownik Egzotyzm:
Co znaczy europ. zainteresowania kulturą i obyczajami narodów niewiele znanych albo odległych terytorialnie. Objawia się adaptowaniem idei filoz. i rel., form gat. i jęz., wprowadzaniem do utworów opisów erotyk.
Słownik Everyman:
Co znaczy współcz. typ bohatera pozbawionego indywidualnych cech, uogólniony człowiek. Definicja wywodzi się od imienia tytułowego bohatera z angielskiego: moralitetu z około 1500 r. (wyd. pol. 1933 pt. Każdy erotyk.
Słownik Evviva L'arte:
Co znaczy Tetmajera głoszący wyjątkową wartość sztuki i artysty w społeczeństwie filistrów. Nawiązanie do romant. koncepcji poety wybrańca określają słowa: W piersiach naszych płoną / ognie poprzez Boga samego erotyk.
Słownik Entuzjastki:
Co znaczy kobiet skupionych wokół N. Żmichowskiej, działająca w l. 1842-49. U podstaw ruchu leżało przekonanie, iż po stworzeniu listopadowym, gdy wielu mężczyzn zginęło albo zostało uwięzionych, kobiety erotyk.

Co to jest Erotyk w Słownik definicji E .

  • Dodano:
  • Autor: