estetyzm co to znaczy

Co oznacza estetyzm? Co to jest: nazwa kierunków w lit. (sztuce, teorii sztuki, krytyce lit

Co znaczy Estetyzm

Definicja ESTETYZM: nazwa kierunków w lit. (sztuce, teorii sztuki, krytyce lit.), zorientowanych na estetyczne wartości dzieła jako wyłączne, głoszących autonomię sztuki, negujących jej zobowiązania społ. czy polit. Definicja to obejmuje różne zjawiska od poł. XIX w., między innymi parnasizm. W potocznym rozumieniu e. jest przeciwstawny sztuce zaangażowanej

Co to jest estetyzm w Słownik definicji E .