estreicherowie co to znaczy

Co oznacza Estreicherowie? Co to jest: rodzina krakowskich uczonych. Dziełem 3 pokoleń E. jest

Co znaczy Estreicherowie

Definicja ESTREICHEROWIE: rodzina krakowskich uczonych. Dziełem 3 pokoleń E. jest Bibliografia polska (1870-1916) - rejestr pism pol. i poloniców zagranicznych od XV do XIX w. Karol Józef Teofil E. (1827-1908) - bibliograf, bibliotekarz, historyk lit. i teatru, dziennikarz. Studiował na UJ. W 1862-69 pracował w Szkole Głównej w Warszawie. W 1868 r. został dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (do 1905), dążył do uczynienia z niej bibliotheca patria, znacząco wzbogacił księgozbiór. Był członkiem Tow. Naukowego Krakowa (od 1861), współinicjatorem i członkiem AU (od 1872). Opracował I, II i IV i 10 tomów III części Bibliografii polskiej, a również kilka mniejszych bibliografii, między innymi J. I. Kraszewskiego, zawartości "Tygodnika Ilustrowanego" i "Biblioteki Warszawskiej". Był autorem licznych rozpraw o pol. pisarzach, między innymi o A. Mickiewiczu (1858/59), Kraszewskim (1858), W. Polu (1882), T. K. Węgierskim (1883) i o teatrze i dramacie (Teatra w Polsce, 1873-79). Stanisław E. (1869-1939) - syn Karola Teofila, biograf, dziennikarz, prawnik. Absolwent i prof. UJ, w 1919-21 jego rektor. Członek AU (od 1912) i licznych towarzystw nauk. Od 1898 r. kierował działem lit. "Czasu". Od 1887 współpracował z ojcem nad Bibliografią polską - od 1908 r. był jej kluczowym red. (wydał t. 23-33). Zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Karol E. (1906- -84) - syn Stanisława, historyk sztuki, bibliograf. Wychowanek i prof. UJ. Badacz sztuki średniow. i nowożytnej. Sygnatariusz listu 34 (protestu uczonych i pisarzy przeciw działalności cenzury, 1964). Prace nad Bibliografią polską podjął tuż po wojnie światowej. Zasłużony dla rewindykacji dzieł sztuki ze zbiorów pol. wywiezionych do Niemiec, odzyskał między innymi ołtarz Wita Stwosza. Urządził dworek J. Matejki w Krzesławicach, odrestaurował Collegium Maius - był dyrektorem mieszczącego się w nim muzeum UJ. Autor Historii sztuki w zarysie (1973), wspomnień Nie od razu Kraków zbudowano (1947) - obrazu środowisk uniwersyteckiego i lit. Krakowa z pocz. XX w. Przetłumaczył i opracował 8 tomów Żywotów najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów G. Vasariego (wyd. 1985-88)

Co to jest Estreicherowie w Słownik definicji E .