evviva arte co to znaczy

Co oznacza Evviva l'arte? Co to jest: wiersz K. Przerwy Tetmajera głoszący wyjątkową wartość sztuki

Co znaczy Evviva l'arte

Definicja EVVIVA L'ARTE: wiersz K. Przerwy Tetmajera głoszący wyjątkową wartość sztuki i artysty w społeczeństwie filistrów. Nawiązanie do romant. koncepcji poety wybrańca określają słowa: "W piersiach naszych płoną / ognie poprzez Boga samego włożone", bycie artystą jest przyczyną do dumy: "patrzym na tłum z głową podniesioną, / laurów za złotą nie damy koronę". Autor ma świadomość, iż sztuka nie zaspokaja materialnych potrzeb, artysta jest pariasem - nędzarzem pozbawionym praw, lecz dzięki niej może wyzwolić się z krępujących człowieka więzów codzienności. Kompozycyjną ramę każdej strofy stanowi tytułowy zwrot korespondujący z młodopolskim wezwaniem sztuki dla sztuki

Co to jest Evviva l'arte w Słownik definicji E .