faleński felicjan medard co to znaczy

Co oznacza Felicjan\. Faleński Felicjan Medard, pseud? Co to jest: pisarz, dramaturg, prozaik

Co znaczy Faleński felicjan medard, pseud. Felicjan

Definicja FALEŃSKI FELICJAN MEDARD, PSEUD. FELICJAN: pisarz, dramaturg, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Erudyta i znawca lit. światowej. W l. 1843-44 uczestniczył w działalności młodzieżowych grup konspiracyjnych w Warszawie. W niebezpieczeństwie aresztowaniem, uciekł do zaboru prus. Po powrocie pracował w Bibliotece Zamoyskich. W trakcie stworzenia styczniowego opowiedział się po stronie "czerwonych". Pod koniec życia osamotniony i zapomniany. Jako liryk rozmijał się z oczekiwaniami współczesności - nie interesowała go literatura utylitarna, podejmująca aktualne tematy. Relacja do form artyst. zbliżał go do parnasizmu. Cyzelował własne wiersze, chętnie sięgał po motywy antyczne i egzotyczne, podejmował tematykę pejzażową. Odpowiednikiem poet. kunsztu jest cykl Odgłosy gór (1871) - każdy z 31 utworów ma odmienny model wersyfikacyjny. Najwybitniejszym dziełem F. są Meandry (1892-96) - zestaw około 400 liryków refleksyjnych z różnych lat, mówiących o życiu jako paśmie krzywd i rozczarowań, o konieczności porzucenia wszelkich złudzeń i panowania nad sobą jako jedynej drodze do zachowania godnej postawy. W liryce przedpowstaniowej pisarz unikał bezpośrednich wyznań (Kwiaty i kolce, 1856; Sponad mogił, 1870). Ton osobisty pojawił się dopiero w Harmonii jesieni z Pieśni spóźnionych (1893). F. był również autorem komedii i dramatów hist. (Althea, 1875; Florynda, 1884; Królowa, 1888), gdzie przeszłość służyła ukazaniu sytuacji uniwersalnej. Interesującą próbą formy dram. są Tańce śmierci (fragm. wyd. w 1899 r.). Pracował nad nimi kilkadziesiąt lat (od 1860). Z czasem utwór przekształcił się w mozaikę form: literaturze filoz.-rel., satyry, prozy wizyjnej, udramatyzowanego reportażu, scen jasełkowych. Groteskowy finał zapowiada zagładę Europy, zburzonej wybuchem dynamitu (kara za zbrodnie). Wizję łagodzą fragm. poet., głoszące zwycięstwo Bożych sił. Zamierzenie przerósł możliwości artysty - Tańce są utworem słabym literacko. Jako tłumacz F. różnił się od wielu współczesnych - przekład poet. uważał za część własnej twórczości, a nie tylko pośredniczenie w odbiorze cudzego tekstu. Owocem jego działalności translatorskiej są 2 tomy Przekładów poetów obcych (od Hezjoda po W. Hugo i A. Musseta; 1878, 1892), tłum. Pieśni Petrarki i fragm. Orlanda szalonego Ariosta

Co to jest Felicjan\. Faleński Felicjan Medard, pseud w Słownik definicji F .