fantazy co to znaczy

Co oznacza Fantazy? Co to jest: nie ukończony w pełni dramat J. Słowackiego, pierwotnie wyst. pt

Co znaczy Fantazy

Definicja FANTAZY: nie ukończony w pełni dramat J. Słowackiego, pierwotnie wyst. pt. Niepoprawni (1867) i wyd. pt. Nowa Dejanira (1898), powst. w Paryżu (1844/45) jako satyryczny portret romansu przyjaciela Z. Krasińskiego i ukochanej poety J. Bobrowej. Akcja ulokowana na Podolu w 1. poł. XIX w. skupia się na planowanym kontrakcie ślubnym, mającym uchronić zrujnowanych hr. Respektów przed licytacją. Młody, przybierający bajroniczne pozy literat, hrabia Fantazy Dafnicki rozstał się z egzaltowaną hrabiną Idalią i w zamian za pół miliona złotych ma dostać rękę Diany Respektówny. Uzgodnioną sytuację komplikują poczynania porzuconej Idalii i nagłe zjawienie się zaręczonego z Dianą na Sybirze Jana. Zabiegi obrońcy kontraktu Majora wywołują sporo komplikacji, na informacja o porwaniu hrabiny poprzez sługę tegoż - Hawryłowicza Fantazy staje się jej obrońcą, dochodzi do oryginalnego pojedynku (tak zwany amerykańskiego), który grą w karty ma rozstrzygnąć o konieczności popełnienia samobójstwa, los chroni Majora, a wyznacza Fantazego. Aranżacja romant. okoliczności śmierci okazuje się bezcelowa, Major swoją śmiercią rozwiązuje wszystkie komplikacje, skłania hrabiego do wyrzeczenia się Diany, a Janowi zapisuje swój dorobek umożliwiając mu właśnie małżeństwo. W rozstrzygnięciu losów bohaterów poświęcenie zostało przeciwstawione egotyzmowi, a prawdziwe wartości wyrachowaniu. Splot patosu i komizmu w romant. pozie i świadomą teatralizację życia oddają zastosowany w ich prezentacji dystans i drwina, sytuując ten dramat wśród arcydzieł romant. ironii. Dobrze zarysowana sceniczność F. ma własne odbicie w dialogach postaci zawierających ważne wiadomości scenograficzne i w dynamice akcji i między innymi te przedmioty różnią utwór od obowiązującej konwencji romant., aczkolwiek nie jest on od niej zupełnie wolny, na co wskazują uduchowione charaktery postaci czy patetyczne zakończenie

Co to jest Fantazy w Słownik definicji F .