faraon co to znaczy

Co oznacza Faraon? Co to jest: powieść B. Prusa druk. na początku w odcinkach w Tygodniku

Co znaczy Faraon

Definicja FARAON: powieść B. Prusa druk. na początku w odcinkach w "Tygodniku Ilustrowanym" (1895-96). Prowadzone na szeroką skalę badania archeol. w Egipcie posłużyły autorowi jako tło do przeprowadzenia studium państwa i władzy, bo tak należałoby traktować tę powieść. Akcja toczy się w XI w. przed naszą erą w momencie panowania XX dynastii faraonów, na tronie zasiada Ramzes XII, a do objęcia władzy przygotowuje się jego syn - Ramzes XIII, wnuk arcykapłana. Kastę kapłańską reprezentuje Herhor, człowiek wykształcony, wytrawny polityk o wygórowanych ambicjach i żądzy władzy. Cały dramat walki o prymat w kraju rozgrywa się pomiędzy Ramzesem XIII a Herhorem i ma symboliczny wymiar zmagania się dobra ze złem. Kapłani dla osiągnięcia swych zamiarów są gotowi wykorzystać każdą metodę, młody książę doświadcza licznych upokorzeń z ich strony, widzi ich cynizm i bezwzględność. To oni chronią święte żuki, lecz przyczyniają się do śmierci chłopa kopiącego kanał, oni pomniejszają jego wojskowe talenty w oczach ojca, oni są także powodem wszelkich osobistych nieszczęść następcy tronu. Poznawszy zasady funkcjonowania państwa, Ramzes XIII zdaje sobie sprawę, iż władza tylko formalnie należy do niego, bo naprawdę rządzą kapłani. Oni mają monopol na wiedzę, nieprzebrane skarby w Labiryncie, liczne dobra ziemskie, świadomie utrzymują lud w zacofaniu, bezwzględnie wyzyskują. Przejąwszy tron, młody faraon postanawia ratować Egipt przed upadkiem, chce wprowadzić reformy, ulżyć doli poddanych, ograniczyć wpływy kapłanów. W ostatecznej rozgrywce, jaką miały być zbrojne wystąpienie przeciw naprawdę rządzącej kaście i legalne wydobycie skarbów z Labiryntu, ponosi klęskę. Traci życie zgładzony poprzez nasłanego poprzez arcykapłana Mefresa Lykona, do jego przegranej przyczyniły się między innymi młody wiek, brak polit. doświadczenia i zdolności przewidywania. Zwyciężył Herhor, który został faraonem, a następnie wprowadził konieczne reformy. Ponadczasowość utworu dotyczy paru kwestii, w tym motywów walki o władzę, bezwzględnego egoizmu rządzących, stosunku jednostka a zbiorowość

Co to jest Faraon w Słownik definicji F .