feldman wilhelm co to znaczy

Co oznacza Wilhelm Feldman? Co to jest: historyk i krytyk lit., dramatopisarz, prozaik, dziennikarz

Co znaczy Feldman wilhelm

Definicja FELDMAN WILHELM: historyk i krytyk lit., dramatopisarz, prozaik, dziennikarz. W 1889 r. założył wspólnie z A. Górskim i K. Przerwą Tetmajerem pismo "Ognisko" grupujące uniwersytecką młodzież o poglądach lewicowych, której losy przedstawił potem w powieści Nowi ludzie (1894). Współpracował z różnymi pismami, jednakże ważne znaczenie dla życia umysłowego Młodej Polski miał redagowany poprzez niego miesięcznik lit.-społ. "Krytyka" (1900-14). W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, po wojnie pracował krótko w MSZ. W swych pracach dawał słowo fascynacjom lit. romantyczną i twórczością jej kontynuatorów, na przykład O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego (1905), demonstrując jednocześnie niechęć wobec programu "sztuka dla sztuki" S. Przybyszewskiego. Zadaniom krytyki lit. i roli jej autora poświęcił broszurę Pomniejszyciele olbrzymów (1905). Podstawowym dziełem F. jest Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu (t. 1-2, 1902), ujmujące czas od 1863 po wiek XX, wielokrotnie poprzez autora aktualizowane (wyd. 8. Współczesna poezja polska). W twórczości lit. F. dokumentalną wartość mają utwory obrazujące życie chasydzkiej społeczności żyd., między innymi powieści Piękna Żydówka (1888), Żydziak (1889) i dramaty Sądy Boże (1899) i Cudotwórca (1900). Interesowały go także psychol. wizerunki kobiet, czego słowem są powieści W okowach (1890), Ananke (1898), dramaty Cień i Życie (1903), z kolei bliskie mu środowisko twórcze przedstawił w komedii My artyści... (1909). Prace publicyst. F. to między innymi Dzieje polskiej myśli politycznej w momencie porozbiorowym (t. 1-3, 1914-20)

Co to jest Wilhelm Feldman w Słownik definicji F .