feliński alojzy co to znaczy

Co oznacza Feliński Alojzy? Co to jest: pisarz i dramaturg, znakomity przedstawiciel klasycyzmu

Co znaczy Feliński alojzy

Definicja FELIŃSKI ALOJZY: pisarz i dramaturg, znakomity przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego. Założyciel nieformalnego towarzystwa lit. w Warszawie (1791-94), któremu patronował O. Kopczyński. W okresie insurekcji jeden z sekretarzy T. Kościuszki. Od 1809 r. członek Tow. Przyjaciół Nauk i wyłonionego z niego Tow. Przyjaciół Ojczystego Języka, mającego dbać o poprawność języka i wzbogacanie lit. pol. poprzez twórczość oryginalną albo tłum. W 1818 r. przyjął stanowisko prof. lit. pol. i dyr. Liceum Krzemienieckiego.swoją koncepcję nauczania lit. przedstawił w Wykładzie metody, jakim dawane być mogą lekcje literatury polskiej w Krzemieńcu (około 1819) - uważał, iż przy analizie dzieła należy ograniczyć się do problemów języka, stylu, gat. lit. i kategorii estetycznych (nie wnikać w problematykę moralną utworu). Był autorem piosenek kościuszkowskich (Pieśń ochotników krakowskich śpiewali również legioniści Dąbrowskiego) i wierszy okolicznościowych - w najwyższym stopniu znany jest hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Pol. (incip. "Boże coś Polskę"). Za najwybitniejszy dramat klasycystyczny jest uważana Barbara Radziwiłłówna (1817) - tragedia o konflikcie miłości do kobiety i poczucia obowiązku wobec ojczyzny. Dramat uczuć został przedstawiony z różnych perspektyw: króla, jego żony, senatorów. Wysoki styl, patetyczna retoryka monologu, rozmaitość środków wersyfikacyjnych budziły zachwyt widzów. Sporym uznaniem cieszył się również poemat Ziemianin, a więc Ziemiaństwo francuskie - przekład utworu J. Delille'a. F. zabrał głos w kwestii ortografii. W rozprawie Powody używanej przeze mnie pisowni opowiadał się za wprowadzeniem do pol. alfabetu litery "j" w imię zgodności pisowni z wymową, czym wywołał sprzeciw Jana Śniadeckiego. Dowodem prestiżu społecznego stało się przyznanie F. tytułu honorowego członka U. Wil

Co to jest Feliński Alojzy w Słownik definicji F .