ignacy co to znaczy

Co oznacza Fik Ignacy? Co to jest: krytyk lit., pisarz, dziennikarz, działacz polit. lewicy

Co znaczy Fik ignacy

Definicja FIK IGNACY: krytyk lit., pisarz, dziennikarz, działacz polit. lewicy, współprac. z radykalnym nurtem harcerstwa, więziony w 1925 jako organizator Związku Pionierów. Aresztowany poprzez gestapo, rozstrzelany w egzekucji zbiorowej. Ogłaszał prace krytyczne na łamach wielu czasopism, wydał zbiory wierszy: Kłamstwa lustra (1931), Przemiany (1932), Plakaty na murze (1936); pisał także powieści (Dobra noc, Powieść o prowincji) i szkice (Przygoda swoja Andrzeja). W wystąpieniach polemicznych na temat kształtu lit. postulował schemat realizmu wzbogaconego problemami społ. z eksponowaną funkcją wychowującą (marksistowska interpretacja lit.), co znalazło odzwierciedlenie w jego pracy Rodowód socjalny literatury polskiej (1938); zwalczał także estetyzujące i antyrealistyczne tendencje w lit. 20-lecia, czego słowem jest robota Dwadzieścia lat literatury polskiej 1918-1938 (1939). Ogłosił także rozprawę Uwagi nad językiem Cypriana Norwida (1930) i kilka prac z estetyki

Co to jest Fik Ignacy w Słownik definicji F .