fircyk zalotach co to znaczy

Co oznacza Fircyk w zalotach? Co to jest: F. Zabłockiego (wyd. 1781) - najwybitniejsza komedia pol

Co znaczy Fircyk w zalotach

Definicja FIRCYK W ZALOTACH: F. Zabłockiego (wyd. 1781) - najwybitniejsza komedia pol. XVIII w., dedykowana Stanisławowi Augustowi. Przeróbka Le petit--maître amoureux J. A. Romagnesiego - franc. sztuki opartej na komedii dell'arte. Autor przejął z oryginału kompozycję i intrygę, lecz wprowadził pol. realia, przeniósł akcję do Polski. Utwór ukazuje prowadzoną wedle konwencją epoki grę miłosną pomiędzy rokokowym Fircykiem a sentymentalną Podstoliną, odsłania subtelne uczucia obojga. Zabłocki podjął próbę rehabilitacji fircyka. Bohater komedii próbuje uwieść bogatą Podstolinę (właśnie przegrał wszystkie kapitał) stosując typowe dla siebie chwyty: prawi wyszukane komplementy, jest swobodny, dowcipny, chwilami arogancki, a nawet cyniczny. Wszystko to okazuje się maską. Fircyk faktycznie jest sympatycznym lekkoduchem, młodzieńcem zdolnym do głębokiej miłości. Pozbawiona typowego dla oświecenia moralizatorstwa, komedia przyciąga pełną niezwykłych przypadków akcją, wieloznacznością bohaterów, dowcipnym, lekkim wierszowanym dialogiem. Do dziś jest obecna na scenach pol. teatrów

Co to jest Fircyk w zalotach w Słownik definicji F .