fortepian szopena co to znaczy

Co oznacza Szopena Fortepian? Co to jest: wiersz C. Norwida, napisany na wieść o wyrzuceniu poprzez

Co znaczy Fortepian szopena

Definicja FORTEPIAN SZOPENA: wiersz C. Norwida, napisany na wieść o wyrzuceniu poprzez Rosjan z okien pałacu Zamoyskich w Warszawie fortepianu, na którym grywał Szopen (odwet za zamach na namiestnika carskiego, F. Berga). Wielość "rozmówców" i polemizujące ze sobą motta nadają utworowi charakter dyskursu - odwołania się do sokratejsko-platońskiej tradycji rozmowy jako sposoby dochodzenia do prawdy. Temat dyskursu (sztuka) określają motta. Wiersz został dokładnie skonstruowany. Złożona jest z 3 części: pierwsza obejmuje strofy I-VI, druga - VII, trzecia - VIII-X. Z punktu widzenia tematu główna jest część druga - w niej Norwid wypowiada swój sąd o sztuce. Pierwsza część - wprowadzająca - mówi o genialnym artyście i doskonałej sztuce; trzecia część na przykładzie warszawskich wydarzeń rozwija myśl wyrażoną w części drugiej. Części pierwsza i trzecia są związane osobą adresata, fabularnością i powtórzeniem zwrotki. Postać kompozytora i jego ostatnie dni zostają w wierszu zmitologizowane: Szopen ukazany jako najlepsza rzeźba (zgodnie ze staroż. myśleniem - dzieło najdoskonalszej sztuki), porównany do Orfeusza, ostatnie dni są uwydatnieniem, nie końcem. Za cechy muzyki tego kompozytora Norwid uznaje prostotę i doskonałość (jak w sztuce antycznej), dokonującą się w niej przemianę ku ideałowi (odwołania bibl.) i polskość (symbolika kolorów). W muzyce Szopena Norwid dostrzega symbol Ideału Sztuki - "profilu Miłości" (por. Promethidion), wyznaczającej epoki w historii i realizującej powyżej nią (jak w osobie Chrystusa) jedność Ducha i Litery. Właściwością ziemskiego świata jest jednak BRAK, który mści się na ideale. Odpowiednikiem zemsty są warszawskie wydarzenia. Trzecia część wiersza rozpoczyna się niepokojącym obrazem Starego Miasta (aluzja lit. do Uspokojenia J. Słowackiego) i dramatycznymi obrazami szarży wojsk kozackich, podpalenia pałacu Zamoyskich i zniszczenia fortepianu. Temu wydarzeniu nadaje pisarz sedno symboliczny: próba zbezczeszczenia dzieła nie niszczy go, ale uwydatnia jego wartość. Tragiczna ofiara spełnia się. "Późny wnuk" doceni aktualnie poniżoną rozmiar. F. Sz. ma charakter paraboli - od konkretnego wydarzenia prowadzi do uniwersalnej refleksji nad losami każdego wielkiego dzieła

Co to jest Szopena Fortepian w Słownik definicji F .