fraszki co to znaczy

Co oznacza Fraszki? Co to jest: J. Kochanowskiego - zestaw około 300 utworów, różnorodnych

Co znaczy Fraszki

Definicja FRASZKI: J. Kochanowskiego - zestaw około 300 utworów, różnorodnych tematycznie, nastrojowo, stylowo, wersyfikacyjnie. Są wśród nich epigramaty, epitafia (Na sokalskie mogiły), wiersze liryczne i wykorzystujące cechy epiki (na przykład narracja w Do gór i lasów) i dramatu (akcja i dialog w O doktorze Hiszpanie). Sporą grupę stanowią fraszki filoz.-refleksyjne, ((na przykład O żywocie ludzkim, wykorzystująca topos świata - teatru i człowieka - marionetki w rękach losu, czy Do snu, zawierająca renesansową myśl o śmierci, która jest wiecznym snem, jest to odpoczynkiem ciała i radosną wędrówką wolnej duszy po nieograniczonej przestrzeni. F. obyczajowe to z reguły anegdoty oparte na dowcipie sytuacyjnym, (((na przykład O doktorze Hiszpanie, O kapelanie. Są w zbiorze erotyki (O miłości, Do Hanny), utwory autobiograficzne (Do gór i lasów), patriotyczne (Na sokalskie mogiły) i autotematyczne (Do fraszek), portrety bohaterów (Na Mateusza), słowne igraszki, będące świadectwem niezwykłej sprawności językowej, ((((na przykład Raki, których każdy wers czytany od końca zachowuje sedno, rytm i rym - wymienia się tylko znaczenie. Kochanowski posługiwał się wieloma miarami wiersza - od 5-zgłoskowca do 14-zgłoskowca, tworzył f. stychiczne i stroficzne. Spójność zapewniało zbiorowi autorskie widzenie świata. Pisarz pisał f. poprzez całe życie, a przed śmiercią przygotował je do druku. Zostały wydane w r. 1584 w Drukarni Łazarzowej w Krakowie. Wrażenie bogactwa i różnorodności zbioru jest spotęgowane poprzez brak uporządkowania chronologicznego i tematycznego utworów. Pisarz nie datował f. - można w przybliżeniu określić czas stworzenia tych, których tworzywem są autentyczne zdarzenia i osobiste przeżycia autora. około 50 utworów jest inspirowanych Antologią grecką. Właściwością f. jest sentencjonalność stylu. Ich charakterystyczne tytuły to: Do ( (((((na przykład Do Magdaleny), Na(( ((((((na przykład Na dom w Czarnolesie), O ((( (((((((na przykład O miłości), Z (((( ((((((((na przykład Z Anakreonta). F. prezentują barwny obraz życia epoki renesansu, urzekają celnością słowa i dominującym w nich pogodnym tonem

Co to jest Fraszki w Słownik definicji F .