fredro aleksander co to znaczy

Co znaczy Aleksander Fredro słownik. Co to jest najwybitniejszy komediopisarz polski, pisarz

Co znaczy Fredro aleksander

Definicja FREDRO ALEKSANDER: najwybitniejszy komediopisarz polski, pisarz, pamiętnikarz. W 1822 r. jego tata dostał tytuł hrabiowski. W 1809 r., po wejściu księcia J. Poniatowskiego do Galicji, F. zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego. W 1812 r. został kapitanem. Odbył całą kampanię - aż do klęski pod Moskwą. Był jednym z adiutantów Napoleona. dostał złoty krzyż Virtuti Militari. Brał udział w bitwach pod Dreznem, Lipskiem i Hanau. W 1814 r. został odznaczony krzyżem Legii Honorowej. W 1815 r. podał się do dymisji i powrócił do Galicji. W 1828 r. ożenił się z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową po przeszło 10-letnim oczekiwaniu na jej rozwód. Zamieszkali w majątku w Beńkowej Wiszni. W 1829 r. F. został członkiem warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk, a w 1873 - krakowskiej Akademii Zdolności. Był lojalistą, nie aprobował spisków. Swój patriotyzm manifestował działalnością społ.-polit. i pisaniem. W l. 1833-34 posłował na Sejm Stanowy, w 1848 był członkiem lwowskiej Porady Narodowej. Za wystąpienia antyaustr. w okresie Wiosny Ludów został oskarżony o zdradę stanu (śledztwo umorzono). W 1861 r. wybrano go posłem na I Sejm Krajowy. Był honorowym obywatelem Lwowa. W l. 1850-55 przebywał w Paryżu (poznał Mickiewicza). Obiektem szczególnego zainteresowania F. stał się teatr franc., zwł. komediowy (tragedia raziła go sztucznością) i sztuka aktorska. Jako twórca najlepiej czuł się w komedii. Pisał utwory pełnospektaklowe i jednoaktówki. Sam dzielił je na "komedie serio" i farsy, tzn. komedie szybkiej akcji, intrygi i dużej liczby komicznych sytuacji. Idealne sztuki napisał w l. 1818-35 (m. in. Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Dożywocie, Zemsta, Damy i huzary). Później zamilkł na 15 lat. W pierwszych komediach widać wyraźne wpływy oświecenia (Pan Geldhab, 1818; Cudzoziemszczyzna, 1822), lecz już Męża i żonę (1821) można uznać za dzieło oryginalne. W utworach sprzed 1835 r. najchętniej pisał o miłości - traktował ją z powagą, jako uczucie bezinteresowne, zapewniające szczęście. Miłość i życie rodzinne tworzą w sztukach F. pozytywny wzór życia. Miejscem akcji komedii jest najczęściej pełen życzliwości i dobroci dworek szlachecki. Zarówno miejsce, jak i czas nie zyskują konkretyzacji. Dworek w "czasie kontuszowym" (ustalenie J. I. Kraszewskiego) był dowodem trwałości kultury szlacheckiej. Walorem pisarstwa F. jest humor (najczęściej sytuacyjny i jęz.), pozbawiony złośliwości, wykorzystywany zabawie, a nie dydaktyzmowi (odmiennie niż we wcześniejszym komediopisarstwie pol.). Osiągnął go dzięki znanych chwytów (nieporozumienia, przebieranki i tym podobne) - stosował je po mistrzowsku, łączył ze znakomitym dowcipem jęz., płynącym ze metody myślenia bohaterów. Chętnie parodiował style, bawił się konwencjami. Po upadku stworzenia listopadowego część krytyki nieprzychylnie patrzyła na ten typ literatury, F. stał się obiektem ataków (szczególnie ostro wypowiedział się S. Goszczyński). Zarzucano mu naśladowanie wzorów franc., nienarodowy charakter twórczości, gloryfikowanie szlachetczyzny. Być może stało się to przyczyną zamilknięcia pisarza. Przełomową sztuką stało się Dożywocie (1835). W komediach napisanych po 1850 r. zaniknie idylliczny świat, poczciwi dziwacy ustępują miejsca chciwcom, służalcom i tym podobne)) F. stworzył wspaniałą galerię typów ludzkich. Gromadził bohaterów w 1 miejscu, kontrastował ich cechy, uzyskując w ten sposób wyrazistość charakterów. Komedie F. nie tylko bawiły - prowokowały do refleksji nad ludzką naturą. Ich bohaterzy byli niejednoznaczni, ujawniali powikłane motywy działania (Pan Jowialski, Śluby panieńskie, Zemsta). Mistrzowsko prowadzona intryga, piękna, żywa polszczyzna, naturalnie brzmiąca zarówno w prozie, jak i w wierszu, zyskiwały F. uznanie (grywany w teatrach Warszawy, Lwowa i Krakowa).

Słownik Fiedler Arkady:
Co znaczy reportażysta, podróżnik. Wyprawy w celach nauk. i poznawczych odbywał od 1929 r. prawie do końca życia, zwiedził chyba wszystkie ciekawe miejsca na ziemi. Zadebiutował cyklem poet. Czerwone światło fredro aleksander.
Słownik Fleszarowa-Muskat Stanisława:
Co znaczy pisarka, autorka dramatów i słuchowisk radiowych. W trakcie okupacji wywieziona na roboty do Niemiec, po wojnie w Trójmieście pełniła kolejno funkcję kierownika lit. Teatru Wybrzeże, Estrady, red fredro aleksander.
Słownik Folklorystyczna Literatura:
Co znaczy pamięci społ., przekazywana ustnie w przypadkach bezpośredniego kontaktu (wykonania i odbioru), takich jak obrzędy, uroczystości i tym podobne Jest anonimowa. Wykorzystuje w różnych wariantach fredro aleksander.
Słownik Fraszki:
Co znaczy zestaw około 300 utworów, różnorodnych tematycznie, nastrojowo, stylowo, wersyfikacyjnie. Są wśród nich epigramaty, epitafia (Na sokalskie mogiły), wiersze liryczne i wykorzystujące cechy epiki (na fredro aleksander.
Słownik Ferenc Teresa:
Co znaczy współzałoż. ekipy poet. Reda. W startowym okresie pisała erotyki, potem interesowały ją doznania macierzyństwa, takie wiersze zawierają tomy Zalążnia (1968), Godność natury (1973), Ciało i płomień fredro aleksander.

Co to jest Aleksander Fredro w Słownik definicji F .

  • Dodano:
  • Autor: