gałczyński konstanty ildefons co to znaczy

Co oznacza Ildefons Konstanty Gałczyński? Co to jest: pisarz, satyryk, tłumacz. Rozpoczął pisać

Co znaczy Gałczyński konstanty ildefons

Definicja GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS: pisarz, satyryk, tłumacz. Rozpoczął pisać około 1915, studiował filologię z angielskiego: i klasyczną na UW, w l. 1931-33 w Berlinie pełnił wymagania referenta kult. konsulatu pol. Zmobilizowany w 1939 r. otrzymał się do niewoli i lata wojny spędził w obozach jenieckich. Po wojnie krótko mieszkał w Paryżu, Brukseli, Rzymie, wrócił do państwie w 1946. Zadebiutował wierszem Wiatr w zamku (1923) pod pseudonim Zenon Trzciński. Groteskowo-katastroficzny poemat Koniec świata (1930), t. Utwory poetyckie (1937), współpraca z "Cyrulikiem Warszawskim", "Prosto z mostu" i związek z ekipą lit. Kwadryga to istotne akcenty przedwojennej twórczości G. W jego powieści satyr. Porfirion Osiełek, a więc klub świętokradców (1929) dominuje poetyka groteski wzbogacona akcentami katastroficznymi, bliski nadrealizmowi jest pochodzący z tego okresu poemat Bal u Salomona (1931). Po wojnie G. współpracował między innymi z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Przekrojem", adresatem wielu jego liryków staje się żona Natalia. W późniejszych latach życia coraz chętniej przebywał w słynnej leśniczówce Pranie na Mazurach. Publikuje następne tomiki poetyckie: Wiersze (1946), Zaczarowana dorożka (1948) i Wiersze liryczne (1952) i poematy Koniec świata (1930), Ludowa zabawa (1934), Niobe (1951) i Wit Stwosz (1952). Jest także autorem poematu satyr. Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu (1954), utrzymany w konwencji wypowiedzi poety-cygana staje się bliski twórczości J.A. Rimbauda i znacząco wcześniejszej F. Villona. Wojenna twórczość G. zawiera wyraźne akcenty patriotyczne, na przykład Pieśń o żołnierzach z Westerplatte i Matka Boska Stalagów. Sporą popularność przynosi mu powojenny moment krakowski, gdy w twórczości łączy różnorodność gatunkową i stylist. i tonację żartobliwą z tematyką aktualną, osiągając niepodważalny groteskowy komizm, na przykład w teatrzyku Zielona Gęś ("Przekrój" 1946-50, wyd. 1968) i w humorystycznych felietonach poet. Listy z fiołkiem (1964)

Co to jest Ildefons Konstanty Gałczyński w Słownik definicji G .