gazeta polska co to znaczy

Co znaczy Polska Gazeta słownik. Co to jest informacyjno-polit. wyd. w Warszawie (1826-1907

Co znaczy "gazeta polska"

Definicja "GAZETA POLSKA": dziennik informacyjno-polit. wyd. w Warszawie (1826-1907), dzięki M. Mochnackiemu odegrała istotną rolę w walce romantyków z klasykami, w dyskusji nad sonetami A. Mickiewicza broniła nowego programu estetycznego i lit., nowego definicje lit. narod. Pod koniec 1829 r. zmuszono redakcję (szczególnie pod wpływem K. Koźmiana) do wyrzeczenia się radykalizmu, najlepsi odeszli, założyli "Kurier Polski" i wystąpili przeciw "G.P." Dział lit. zdobył znaczenie ponownie za redakcji J. I. Kraszewskiego (1859-62), który przywrócił pismu pierwotną nazwę (zmienioną na "Gazeta Codzienna"), umocnił się w momencie współpracy H. Sienkiewicza (1873-82), który na jej łamach publikował Listy z podróży do Ameryki.

Słownik Gruszecki Artur, Pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut I In.:
Co znaczy publicysta, wydawca; reprezentant naturalizmu pol. Studiował prawo na Uniw. Lwowskim i historię, lit., archeologię na UJ. Pracował jako nauczyciel w dworach ziemiańskich na Ukrainie, później jako "gazeta polska".
Słownik Grochowiak Stanisław:
Co znaczy dramatopisarz, scenarzysta filmowy. W latach 1953-55 członek redakcji Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego . Od 1956 w Warszawie, pracownik Instytutu Wydawniczego PAX, również redakcji wielu pism "gazeta polska".
Słownik Goszczyński Seweryn:
Co znaczy piewca Ukrainy, działacz polit. i uczestnik ataku na Belweder 29 XI 1830. Po stworzeniu przeniósł się na teren Galicji, gdzie został jednym z założycieli tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Do "gazeta polska".
Słownik Głowiński Michał:
Co znaczy lit., badacz i krytyk, członek PAN. Jego rozległe zainteresowania dotyczą między innymi współcz. funkcji tradycji lit. - Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka (1962); form narracyjnych powieści "gazeta polska".
Słownik Generał Barcz:
Co znaczy Bandrowskiego przedstawiająca wydarzenia polit. w Polsce w l. 1918-19: wyzwalanie Przemyśla, Krakowa, walkę polit. Piłsudskiego z ND. Powieść nie jest sprawozdaniem z tych wydarzeń, aczkolwiek "gazeta polska".

Co to jest Polska Gazeta w Słownik definicji G .

  • Dodano:
  • Autor: