generał barcz co to znaczy

Co znaczy Barcz Generał słownik. Co to jest Kadena-Bandrowskiego przedstawiająca wydarzenia polit

Co znaczy Generał barcz

Definicja GENERAŁ BARCZ: powieść J. Kadena-Bandrowskiego przedstawiająca wydarzenia polit. w Polsce w l. 1918-19: wyzwalanie Przemyśla, Krakowa, walkę polit. Piłsudskiego z ND. Powieść nie jest sprawozdaniem z tych wydarzeń, aczkolwiek pierwowzorem postaci Rasińskiego jest sam autor, z kolei tytułowy Barcz posiada sporo cech Piłsudskiego, generał Krywult przypomina Hallera, generał Dąbrowa to Bolesław Roja, a major Pyć to pułkownik Adam Koc. Powieść jest próbą zobrazowania i przeanalizowania etapów tworzenia się państwa, walki sprzecznych dążeń i ambicji partyjnych i osobistych, gdzie jednostka z zasadami staje wobec różnych "wyższych konieczności" i musi regularnie ustąpić; prawidłowością w tej walce jest osamotnienie przywódcy służącego dobru ogółu. Sedno wszystkich zmagań ustala wypowiedź jednej z powieściowych postaci: "Radość z odzyskanego śmietnika", niepodległy państwo jest podobny ze swymi problemami do wielu innych, istotny staje się program codziennej pracy, wzniosłe idee mają mniejszą rację bytu. W imię tej spokojnej codzienności generał Barcz nie liczy się z czyimkolwiek jednostkowym poczuciem krzywdy, jest bezwzględny, usprawiedliwiają go racje hist.; powieść wzbudziła gorące reakcje odbiorców, wielu odczytywało ją jako pamflet polit. z kluczem.

Słownik Gloger Zygmunt, Pseud. Pruski:
Co znaczy folklorysta, krajoznawca, historyk i archeolog. Studiował w warszawskiej Szkole Głównej i na UJ. Pracował naukowo z dala od środowisk uniwersyteckich, w swoim majątku Jeżewie na Podlasiu, utrzymywał generał barcz.
Słownik Gotycyzm:
Co znaczy sztuce, architekturze i lit. europ. w 2. poł. XVIII i pocz. XIX w. Reakcja na oświec. racjonalizm, wyrażająca się poszukiwaniem cudowności, tajemniczości i w rezultacie zwrotem ku przeszłości, zwł generał barcz.
Słownik "Gazeta Narodowa I Obca":
Co znaczy Warszawie 1 I 1791-4 VIII 1792. Organ Zebrania Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Założyciele i gł. autorzy tekstów: kasztelan raciąski T. Mostowski i posłowie inflanccy, członkowie stronnictwa generał barcz.
Słownik Gall Anonim, Anonim Zw. Gallem:
Co znaczy kroniki pol. Kronika G. A.). Cudzoziemiec, benedyktyn przebywający na dworze księcia Bolesława Krzywoustego. O G. A. brak udokumentowanych informacji. Najprawdopodobniej pochodził z Francji (Galii generał barcz.
Słownik Grażyna. Powieść Litewska:
Co znaczy poemat romant.) A. Mickiewicza. Temat zaczerpnął autor z dziejów średniow. Litwy, zadbał o wiarygodność przywoływanych zdarzeń: liczne przypisy, rezygnacja z cudowności i typowej dla gat. swobody generał barcz.

Co to jest Barcz Generał w Słownik definicji G .

  • Dodano:
  • Autor: