goszczyński seweryn co to znaczy

Co znaczy Seweryn Goszczyński słownik. Co to jest dziennikarz, piewca Ukrainy, działacz polit. i

Co znaczy Goszczyński seweryn

Definicja GOSZCZYŃSKI SEWERYN: pisarz, dziennikarz, piewca Ukrainy, działacz polit. i uczestnik ataku na Belweder 29 XI 1830. Po stworzeniu przeniósł się na teren Galicji, gdzie został jednym z założycieli tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Do Francji wyemigrował w 1838 r. - uszedł przed policją austr. W Paryżu zbliżył się do Tow. Demokratycznego Polskiego. Od VIII 1842 pod wpływem Towiańskiego. W 1872 r. powrócił do państwie, zamieszkał we Lwowie. Liryki przedpowstaniowe, zwane humańskimi (wybrane powstały w Humaniu, 1824), prezentują typowe dla romantyzmu nastroje. Ich podmiot liryczny i bohater to człowiek wyobcowany, owładnięty obsesją śmierci, niewidzący sensu istnienia. Czasem podmiot przybiera konkretną postać: wędrowca, pustelnika, topielca. Przed skrajnym pesymizmem chroni te wiersze zaufanie do "głosu duszy" (intuicji, natchnienia poet.). Poczucie bezsensu życia znajduje w utworach G. również motywację w wypadku porozbiorowej Polski. Stąd wśród młodzieńczych liryków poety wiersze wolnościowo-patriotyczne, poruszające wyobraźnię czytelnika frenetycznymi obrazami (na przykład pełna krwi i mordów Uczta zemsty). Dojrzałość osiągnie ten typ liryki w momencie stworzenia listopadowego i tuż po nim. Wiersze pisane w Galicji kontynuują wątki powstańcze. G. odkrył także urodę Tatr i folkloru podhalańskiego. Do najwybitniejszych dzieł pisarza należą: powieść Zamek kaniowski (wyd. 1828) i alegoryczna powieść poet. Władca zamczyska (1840). Zamek w Odrzykoniu, strzeżony poprzez szalonego "króla", to alegoria dawnej Polski, fazy ruiny - to zabory, ostateczny upadek - klęska stworzenia, a zdrowe fundamenty, na których zostanie zbudowane nowe, demokratyczne kraj, to lud. W warstwie dosłownej powieść wykorzystuje przedmioty utworu obycz., fantastycznego i polit. G. jest również autorem rozprawy publicystycznej Nowa epoka literaturze polskiej (1838), atakującej A. Fredrę za kosmopolityzm.

Słownik Gruszecki Artur, Pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut I In.:
Co znaczy publicysta, wydawca; reprezentant naturalizmu pol. Studiował prawo na Uniw. Lwowskim i historię, lit., archeologię na UJ. Pracował jako nauczyciel w dworach ziemiańskich na Ukrainie, później jako goszczyński seweryn.
Słownik Grynberg Henryk:
Co znaczy pisarz, aktor Teatru Żydowskiego, absolwent wydziału dziennikarskiego UW, od 1967 r. w Stanach Zjednoczonych, tam kończy slawistykę. Zmuszony do emigracji z racji na własne żyd. pochodzenie, po Marcu goszczyński seweryn.
Słownik Górski Artur, Pseud. Quasimodo:
Co znaczy lit., poeta, tłumacz. Publicystyką zajmował się od 1892 r., znaczne miejsce w lit. zajął jego cykl artykułów na łamach Życia pt. Młoda Polska (1898), błyskawicznie uznany za manifest programowy, od goszczyński seweryn.
Słownik Gloger Zygmunt, Pseud. Pruski:
Co znaczy folklorysta, krajoznawca, historyk i archeolog. Studiował w warszawskiej Szkole Głównej i na UJ. Pracował naukowo z dala od środowisk uniwersyteckich, w swoim majątku Jeżewie na Podlasiu, utrzymywał goszczyński seweryn.
Słownik Generał Barcz:
Co znaczy Bandrowskiego przedstawiająca wydarzenia polit. w Polsce w l. 1918-19: wyzwalanie Przemyśla, Krakowa, walkę polit. Piłsudskiego z ND. Powieść nie jest sprawozdaniem z tych wydarzeń, aczkolwiek goszczyński seweryn.

Co to jest Seweryn Goszczyński w Słownik definicji G .

  • Dodano:
  • Autor: