hańba domowa rozmowy parzami co to znaczy

Co znaczy Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami słownik. Co to jest rozmów przeprowadzonych w l. 1981

Co znaczy Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami

Definicja HAŃBA DOMOWA. ROZMOWY Z PISARZAMI: zapis rozmów przeprowadzonych w l. 1981-85 poprzez J. Trznadla, wyd. 1986 (Paryż) i 1990 (Warszawa), którego treścią są systemy zniewolenia w latach stalinowskich. Dziennikarz tłumaczy krótko: "Ta podręcznik to było myślenie nad przyczynami dolegliwości, która dotknęła mnie i tych, którzy mnie zarazili". "Hańbą domową, tj. hańbą w Polsce poprzez Polaków spowodowaną", nazywa J. Trznadel (za Norwidem) udział intelektualistów w ideologii kłamstwa. Rozmówcami są Z. Kubikowski, J. Andrzejewski, W. Woroszylski, W. Wirpsza, J. M. Rymkiewicz, J. Stryjkowski, J. Bocheński, Z. Herbert, M. Brandys, A. Braun, J. J. Lipski, J. J. Szczepański, którzy przedstawiają swoje doświadczenia z tego okresu i próbują określić motywy wyborów własnych i innych autorów. Sam rozmówca przyznaje się do krótkiego zachwytu ideologią komunizmu, sam tę decyzję komentuje słowami: "mój święty okazał się szatanem. Błądziłem w labiryncie, lecz przecież wyszedłem z niego. Zdarłem maskę, która miała mi pomagać, lecz która tym bardziej kazała mi błądzić w ciemnościach". Wśród rozmówców są tacy, którzy nie ulegli wytycznym socrealizmu i nie tworzyli kultury podporządkowanej ideologii partyjnej (na przykład Herbert, Lipski, Szczepański), lecz są i tacy, którzy popierali stalinowski mechanizm polit., a po okresie przemian nie chcieli mówić o swoich utworach propagandowych. Ci drudzy podają różne przyczyny angażowania się po stronie władzy: niekiedy była to fascynacja, czasem wiara w posłannictwo, niekiedy brak rozeznania, czasem także chęć przystosowania się albo pobudki materialne; sama decyzja otrzymywała miano: amoku, zaćmy, głupoty, gangsteryzmu, czarodziejskiej góry komunizmu i in. podręcznik wywołała liczne polemiki, zwrócono między innymi uwagę na oskarżycielski ton wywiadów i pominięcie hist. uwarunkowań.

Słownik Huelle Paweł:
Co znaczy krytyk lit., pracownik nauk. Uniw. Gdańskiego. Członek PEN Clubu. Po studiach polonistycznych pracował w Biurze Informacji Prasowej Solidarności . W l. 1994-96 kierował gdańskim ośrodkiem TVP hańba domowa. rozmowy z pisarzami.
Słownik Humanizm:
Co znaczy zmierzający - poprzez studia nad kulturą staroż. - do pełnego poznania człowieka; później światopogląd przyznający człowiekowi miejsce centralne. Dewizą h. stały się słowa rzym. komediopisarza hańba domowa. rozmowy z pisarzami.
Słownik Hutnikiewicz Artur:
Co znaczy Studiował filologię pol. i klasyczną i historię we Lwowie. Po wojnie zamieszkał w Toruniu, podjął pracę na uniwersytecie. Od 1962 r. prof., od 1973 dyr. zakładu historii lit. Uniw. Toruńskiego. Jest hańba domowa. rozmowy z pisarzami.
Słownik Hołuj Tadeusz:
Co znaczy pisarz, dziennikarz, współtwórca i prezes krakowskiego klubu Kuźnica. Działalność publicyst. zaczął współredagując pismo Nasz Słowo (1936). Studiował polonistykę i prawo na UJ, uczestniczył w hańba domowa. rozmowy z pisarzami.
Słownik Horsztyński:
Co znaczy Słowackiego w 5 aktach prozą, powst. 1835, prwdr. 1866, wyst. 1871. Tłem osobistej tragedii tytułowego bohatera jest próba udaremnienia poprzez targowiczanina, hetmana litew. Sz. Kossakowskiego hańba domowa. rozmowy z pisarzami.

Co to jest Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami w Słownik definicji H .

  • Dodano:
  • Autor: